Menneskerettigheter i Saudi-Arabia nå!

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt på Unge Venstres Landsstyremøte 07.06.15 - utgått


følge Amnesty International har det hittil i år blitt henrettet 85 mennesker av Saudi-Arabias brutale styre. Dette er nesten like mange som i hele fjor  og det viser en skremmende utvikling i maktbruk etter Kong Salman i januar overtok for Kong Abdullah. Unge Venstre mener det er på tide at verdenssamfunnet tar ansvar og presser Saudi-Arabia til å endre praksis.


Det er ikke bare når det gjelder dødsstraff at Saudi-Arabia er blant de verste i klassen. Ytringsfriheten i landet har i mange år vært sterkt innskrenket, og alle former for demonstrasjoner og aktivisme er ulovlig. Straffene landet bruker er umenneskelige, og i tillegg til amputasjon og kryssamputasjon, blir piskeslag ofte benyttet.


Saudi-Arabia er ikke et spesielt åpent land. Forfølgelsen av demonstranter og økningen av antall henrettelser kan være et forsøk på å demonstrere makt, eller en konsekvens av et økt antallsaker. Uavhengig av årsak mener Unge Venstre det er bekymringsverdig at Saudi-Arabia i stedet for å endre straffesystemet sitt, nå de siste dagene har utlyst 8 nye stillinger som bøddel.


Vi har ved flere anledninger sett at oppmerksomhet fra verdenssamfunnet kan bidra til å påvirke et land. Et eksempel på dette er hvordan straffen til Raif Badawi, som i Saudi-Arabia ble dømt til 1000 piskeslag for å opprette en liberal blogg, er blitt utsatt over tid etter massiv media-oppmerksomhet. Ved å ikke fordømme regimets åpenlyse menneskerettighetsbrudd legitimerer og oppmuntrer man regimet til å fortsette som det er. Unge Venstre mener derfor at Norge, for å legge press på Saudi-Arabia, burde innføre handelssanksjoner, inntil landet styrker menneskerettighetene.


Unge Venstre mener:

- at Norge og verdenssamfunnet må fordømme den brutale bruken av straffer og mangel på ytringsfrihet i Saudi-Arabia

- at Norge skal avslutte sin våpeneksport av B-materiell til Saudi-Arabia, inntil bruk av dødsstraff opphører og retten til kritikk av regimet beskyttes gjennom et godt dekkende reglement