Menneskevern foran immunitetsvern

Oppdatert: 8. jan. 2019

Utgått - uttalelse vedtatt på landsstyremøte 13. desember 2015I 2001 varslet den amerikanske politikvinnen Kathryn Bolkovac sine overordnede i FN om at soldater og politi i FNs fredsbevarende styrker i Bosnia drev med omfattende organisert menneskehandel og seksuelt misbruk av unge kvinner. I stedet for at FN-ledelsen tok affære, ble hun utsatt for trusler, press og måtte slutte i FN-jobben.


Sommeren 2014 lekket svenske Anders Kompass en hemmeligstemplet FN-rapport til franske påtalemyndigheter. Rapporten omhandlet seksuelle overgrep mot unge gutter på et senter for internt fordrevne i Den sentralafrikanske republikk, begått av franske FN-soldater. Kompass ble suspendert fra jobben hos FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), og risikerer å miste jobben permanent.


Seksuelle overgrep begått av FNs fredsbevarende soldater ble først dokumentert og satt på dagsorden i Bosnia-Herzegovina og Kosovo på begynnelsen av 90-tallet. Siden den gang har lignende rapporter kommet med jevne mellomrom. Tenåringsjenter har blitt trafikkert av FNs fredsbevarende styrker til underjordiske bordeller i det tidligere Jugoslavia, flyktninger har blitt utsatt for seksuell utnyttelse for å få matrasjoner og kvinner og barn har blitt utsatt for brutale voldtekter i Haiti, Darfur og Den demokratiske republikken Kongo. De siste to tiårene har det blitt framlagt forferdelige rapporter om seksuell vold begått mot forsvarsløse sivile av soldater sendt for å beskytte dem. Historiene ender sjelden med at rettferdigheten seirer. Mørketallene er store. I henhold til FNs charter fra 1946 er alle FN-ansatte beskyttet av prinsippet om immunitet fra strafferettslig forfølgelse, som i praksis ofte har ført til straffefrihet for FN-ansatte anklaget for overgrep i felt. Denne immuniteten kan kun heves av FNs generalsekretær, som altfor sjelden velger å utøve denne muligheten.


FN har i utgangspunktet heller ikke strafferettslig jurisdiksjon over medlemsstatenes utsendte styrker, og landene som bidrar med tropper har ofte vist seg lite villige til å straffeforfølge sine egne utsendinger på hjemmebane. Det har også vist seg at immuniteten kan sette en stopper for myndigheter som ønsker å etterforske overgrep begått av egne tjenestemenn, fordi de ikke har kunnet intervjue FN-ansatte som har visst om misbruk og overgrep.


Unge Venstre vil: • fjerne immuniteten til FNs fredsbevarende personell når de går forsettlig og grovt uforholdsmessig til verks for å bryte menneskerettighetene, særlig ved seksuell utnyttelse eller overgrep • at det settes ned en uavhengig granskningskommisjon med full innsynsrett, som skal se på hvordan FN håndterer meldinger om seksuelle overgrep og utnyttelse fra de ansatte i felten og helt opp til ledelsen • at FN oppretter et varslingsvern for personer i tjeneste som varsler om menneskerettsbrudd gjennomført i tjeneste for FN • endre FNs regelverk slik at statene som sender fredsbevarende personell blir rettslig forpliktet til å straffeforfølge personer som begår overgrep og andre forbrytelser i løpet av tjenestetiden i FN