Multinasjonale selskaper må betale skatt

Oppdatert: 7. nov. 2018

Vedtatt av Unge Venstres 79. landsmøte, 28. oktober 2018Dagens skattesystem gjør at multinasjonale selskaper flytter enorme pengesummer til skatteparadiser for å unngå skatt. Unge Venstre mener at skattesystemet må endres, slik at det ikke lenger skal lønne seg å flytte penger til land med lav skattesats.


Globaliseringen har slått knockout på verdens skattesystem. Systemet som ble designet på 1920-tallet er langt etter sin «best før»-dato. Nå som kapital kan sendes over landegrenser i løpet av sekunder, klarer selskaper å flytte pengene sine til skatteparadiser helt lovlig.


Dagens skattesystem lar selskaper flytte overskuddet sitt fra land der produksjon og salg foregår, til land der de kun har registrert en postboks. Dette er lukrativ virksomhet fordi skattemyndighetene i dag bare kan skattlegge overskuddet som tilfaller sitt eget land. Dette betyr for eksempel at Norge kun kan legge en skatt på det overskuddet som Googles norske selskap har.


Dette hjelper lite når Google har flyttet hele overskuddet til sitt selskap i skatteparadiset Bermuda.


Men hva om Norge begynner å skattlegge overskuddet som har havnet i Bermuda? Vi kan åpenbart ikke skattlegge hele overskuddet, fordi mye av pengene i Bermuda ikke stammer fra Norge. Men om norske skattemyndigheter finner ut at 10 prosent av salgene til Google foregår i Norge, kan vi da skattlegge 10 prosent av Google sitt overskudd i Bermuda?


Dette er tanken bak et skattesystem som kalles «enhetlig skattlegging». Man legger sammen overskuddet som et flernasjonalt selskap tjener i hvert land, finner totalen, og skattlegger så den andelen som stammer fra Norge.


Et slikt system har EU allerede innført. Ordningen er frivillig, noe som betyr at veldig få selskaper velger å bli skattlagt på denne måten. Unge Venstre vil at Norge gjøre EU sitt system obligatorisk for flernasjonale selskaper som opererer i Norge. Dette vil være et syvmilssteg i kampen mot skatteparadiser.


Et globalt skifte til et slikt system ville gjort at verdens velferdsstater ville fått inn hundrevis av milliarder i ekstra årlige skatteinntekter.


Unge Venstre vil:

  • Innføre et nytt system for beskatning av selskaper, slik at selskapene må betale skatt i de landene de har verdiskapning – ikke skatteparadisene der de har en postboks. Det beste systemet for å oppnå dette målet vil være et enhetlig skattesystem.

  • Innføre omfattende land-for-land rapportering for flernasjonale selskaper som opererer i Norge. På denne måten kan folk flest få innsyn i hvor mye selskapene betaler i skatt til hvert land og hvor mye aktivitet selskapet har i hvert av landene.

  • Etablere et sterkere fagmiljø for skatteøkonomi og skatterett. Dette er viktig for å få bedre oversikt over hvor mye penger nasjonalstater taper i skatteinntekter på grunn av aggressiv skatteplanlegging, og mer innsikt i de mest effektive tiltakene for å takle problemet.