Myanmars glemte folkegruppe

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 28.02.16 - utgått


I dag finnes det hele 135 anerkjente etniske grupperinger i Myanmar. De muslimske rohingyaene er ikke en av disse, til tross for at de utgjør mellom 2-3% av befolkningen på ca. 60 millioner mennesker. Siden de ikke er regnet som en av landets 135 offisielle etniske grupper, blir de nektet statsborgerskap i henhold til Myanmars lov om statsborgerskap fra 1982, noe som i praksis gjør dem statsløse. Som et resultat er deres rettigheter til å studere, jobbe, reise, gifte seg, praktisere sin religion og få tilgang til helsetjenester svært begrenset. Unge Venstre mener at rohingyaene har rett til å bli regnet som en offisiell etnisk gruppering i Myanmar, på lik linje med landets øvrige etniske grupperinger.


Selv om rohingyaene har blitt forfulgt og undertrykt i flere tiår, var det ikke før i 2012 at de virkelig møtte en intensivert og nådeløs kampanje av blant annet statlig ledet terror. Rundt 140.000 rohingyaer ble tvunget inn i fangeleirer. Rohingyaene som rømte ble fanget av menneskesmuglere som opererer i Bengalbukta. I internasjonal kontekst omtales rohingyaene ofte som en av verdens mest forfulgte minoriteter.


Den store oppblomstringen av organisert vold mot rohingyaer førte i 2015 til en stor økning av rohingyaer på flukt fra hjemlandet. Disse har blitt omtalt som ”båtfolk”. Tusenvis av rohingyaer smugles jevnlig gjennom Thailand og andre land i regionen, som ledd i en omfattende og organisert menneskehandel. Mange blir solgt som slaver, torturert, sultet, voldtatt eller slått i hjel av sine fangevoktere, med mål om å presse pårørende for løsepenger.


I juli 2015 vedtok FNs menneskerettighetsråd en resolusjon hvor de ber om bedrede forhold for den forfulgte minoriteten. Unge Venstre mener at Norge, som en del av verdenssamfunnet, har et ansvar for å si fra når noen av våre medmennesker blir behandlet på en måte som ikke er et mennesker verdig. Unge Venstre mener derfor at Norge bør følge menneskerettighetsrådets eksempel og stille seg bak denne resolusjonen Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.


Unge Venstre vil at: - Stortinget skal stille seg bak FNs menneskerettighetsråds resolusjon om rohingyaene fra 03.07.2015 - norske myndigheter skal legge press på burmesiske myndigheter for å stanse den statlig ledede forfølgelsen av rohingyaene - norske myndigheter skal legge press på burmesiske myndigheter for aktivt å bekjempe sivil diskriminering og forfølgelse av rohingyaene - norske myndigheter skal legge press på burmesiske myndigheter for å godkjenne rohingyaene som den 136. offisielle etniske grupperingen i Myanmar, samt gi dem statsborgerskap med like rettigheter som for resten av den burmesiske befolkning