Nasjonal lisens for pengespill

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 25. januar 2015 - utgått

Nordmenn bruker store penger på spill hos utenlandske spillselskaper, men med dagens lovgivning kan ikke norske myndigheter regulere pengespill som tilbys fra utlandet. Dette medfører betydelige tapte skatteinntekter, samt liten kontroll med både aktører og innhold. Unge Venstre ønsker derfor å gjennvinne kontrollen over spillmarkedet ved å innføre en lisensordning for nettbaserte pengespill etter dansk modell.


I følge tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet legger nordmenn igjen rundt fem milliarder kroner hos utenlandske spillselskaper hver år, noe som tilsvarer 35-40 % av det totale beløpet nordmenn bruker på pengespill. Disse selskapene har ofte lisens i et EU-land, og har dermed lov til å tilby sine tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen. Dette gjør at det norske spillmonopolet i praksis er umulig å opprettholde uten å bryte med EUs tjenestedirektiv. Betalingsformidlingsforbudet som ble inført for norske banker i 2009, har i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke fungert etter hensikten, men snarere gjort det vanskeligere å føre tilsyn med spill via kredittkort.


En rekke andre europeiske land, deriblant Danmark, har løst problemet ved å avvikle spillmonopolet til fordel for en nasjonal lisensordning for pengespill. En nasjonal lisens tilsidesetter lisenser som er utstedt i andre EU-land, og gjør dermed at nasjonale myndigheter selv kan definere hvilke krav som stilles for å få tilby pengespill i landet. Alle selskap som vil tilby spill på et regulert marked må oppfylle kravene i den nasjonale lisensen, uavhengig av lisenser de måtte inneha i andre EU- land. Dette gir mulighet til å luke ut useriøse aktører, og sikre at spillene som tilbys er ansvarlige. Man kan stille krav til at selskapene skatter til Norge.


Tippenøkkelen er en sentral del av norsk spillpolitikk, der overskuddet fra Norsk Tipping tilfaller idrett- og kulturformål. Unge Venstre ser viktigheten av en forutsigbar finansiering for idrett- og kulturlivet. For å styrke tippenøkkelen øsnker Unbe Venste å innføre en beskatning på 20 % av bruttoinntektene til selskaper som opererer på det norske markedet, inkludert Norsk Tipping. Innektene fra denne beskatningen skal øremerkes til Tippenøkkelen.


Spillbransjen er i dag preget av omfattende bonusordninger som tilbys til kunder for å drive lojalitet. Dette gjøres som regel ved å kreditere ekstra penger til en kundes spillekonto, ofte under forutsetning at kunden selv også setter inn penger. Slike bonuspenger må som oftest satses et visst antall ganger før de kan tas ut igjen. Fordi dette kan oppfordre til uansvarlig spilling og medføre økt spillavhengighet, ønsker Unge Venstre ikke å tillate slike bonusordninger når man utarbeider en nasjonal lisens for pengespill.