NATO-akademiet

Helgen 20. til 22. April arrangerte Internasjonalt Utvalg NATO-Akademiet i Trondheim. Dette var første gang dette akademiet ble avholdt, og ble arrangert i samarbeid med NATOs Public Diplomacy Division. Tema for helgen var NATO og Norges rolle i alliansen, Russland og sikkerhetsutfordringer i nordområdene og forsvars og sikkerhetspolitikk i sin helhet.


I løpet av helgen fikk alle 19 deltagere bryne seg på utfordrende tema, etterfulgt av gruppeoppgaver hvor deltagerne fikk anvende kunnskapen de hadde mottatt. Dette resulterte i mange fine uttalelser og potensielt ny politikk for Unge Venstre. Særlig på området verneplikt ble det diskutert mye, en debatt som trolig vil fortsette på landsmøtet i høst.


Helgen startet med et foredrag fra Trondheim Venstres Erling Moe, som er kommunalråd i byen og tidligere Unge Venstre leder. Moe er også utdannet lektor med hovedfag i historie, og ga oss en grundig innføring i Norges forsvars og utenrikspolitikk gjennom 1900-tallet, og knyttet det tett opp mot helgens tema.


Foredraget som kanskje skapte mest engasjement var det fra Orlogskaptein Lars Andreas Rognan, som representerte Folk og Forsvar. Han ga deltagerne mange spennende synspunkt og et unikt innblikk i forsvaret med sin lange fartstid i organisasjonen i mange forskjellige roller.


Generelt sett var foredragene innholdsmessig kompliserte og gikk godt i dybden på temaene. For de som ikke hadde bakgrunnskunnskap kunne nok dette fort blitt vanskelig, men med gode forelesere, gode spørsmålsrunder og en litt mindre gruppe deltagere enn det som er vanlig på nasjonale arrangementer fikk man et godt utbytte fra foredragene uavhengig av utgangspunkt. Det å ha en mindre gruppe deltagere fungerte også fint da man hadde folk som var interesserte i temaet og dermed var villige til å legge inn den nødvendige innsatsen.


Etter en lang helg med mye læring sitter organisasjonen forhåpentligvis igjen styrket, og klar til å lage ny og god sikkerhetspolitikk både for Unge Venstre, men også for moderpartiet vårt i fremtiden.