Nei til å forby mennesker i nød å be om hjelp

Regjeringen og Senterpartiet har i dag gått inn for at kommunene skal kunne forby tigging hvis du ønsker. Unge Venstre sier helt klart nei til tiggerforbud, og vil ikke forby mennesker i nød å be om hjelp.


Unge Venstre mener at det er mange tiltak vi kan og bør gjennomføre som vil hjelpe folk som i dag ikke har andre muligheten enn tigging for å overleve. Forbud mot tigging er likevel feil ende å begynne i. Et forbud vil ikke løse problemet for de som ikke har et annet alternativ enn å sette seg på gaten og be om hjelp. Unge Venstre tror at det tvert imot vil skyve dem ut i en enda mer ekstrem fattigdom, eller over i kriminalitet. Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit, er skuffet:


-Tigging er ikke bare å be om hjelp for å overleve. Det er også en viktig ytring, og for mange den eneste muligheten til å ytre seg i det offentlige rom. Det er trist at vi som storsamfunn vil legge en så stor begrensning på ytringsfriheten til de som sliter mest. Hvordan skal det hjelpe de som sliter det mest å forby dem å be om hjelp?


Unge Venstre mener at det er flaut at regjeringen og SP vil ta fra enkeltmennesker mulighet til å hjelpe, fordi det "ser dårlig ut i gatene". Unge Venstre mener at det ikke er mulig å forby fattigdom, man må bekjempe fattigdom, og Unge Venstre vil heller satse på hjelpetiltak.


-Det er flott at regjeringen og Senterpartiet også har med tiltak for å hjelpe de som tigger, men disse tiltakene burde vært satt i gang uten forbudet, avslutter Hustveit.