Nei til Oslo-OL 2022

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14


Et vinter-OL i 2022 vil bety minst 20 milliarder i nettokostnader for staten, og historien har vist at risikoen for budsjettoverskridelser er betydelig. At staten skal bruke så store summer på å legge til rette for og arrangere et OL er uvettig pengebruk. Unge Venstre ønsker derfor at Stortinget sier nei til en statsgaranti for Oslo-OL 2022.


Etter at 55 % av Oslo-borgerne stemte for å søke om vinter-OL i 2022, ligger ballen nå hos stortingspolitikerne, som til høsten skal ta stilling til Oslos søknad om statsgaranti. En søknad til IOC om å bli vertsby for et OL og PL krever en ubegrenset garanti fra den norske stat for alle kostnader for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Også alle nødvendige investeringer skal dekkes av den statlige garantien. DNV har anslått disse kostnadene til minst 35 milliarder, før eventuelle sponsor- og billettinntekter.


Usikkerhetsanalysen DNV har gjort viser at netto offentlig tilskudd, utgiftene for staten fratrukket eventuelle inntekter fra billettsalg og sponsorinntekter, vil med 70 % sannsynlighet komme på mellom 20 og 29 milliarder for det foretrukne Kjelsrudalternativet. Den samfunnsøkonomiske analysen fra samme rapport gir et tap på 18 milliarder, som da vil være verdien en må sette på ikke-tallfestede faktorer som «folkefest» og «helsegevinster som følge av økt fysisk aktivitet» for at arrangementet skal være god bruk av skattebetalernes penger. Unge Venstre mener at verdien av disse faktorene er vanskelige å anslå, og at å arrangere OL dermed vil være uvettig bruk av skattebetalernes penger.


Et mye brukt argument for Oslo-OL 2022 har vært at det er Norges plikt å arrangere vinter-OL en gang i blant, og at det i 2022 vil være 28 år siden forrige gang. Da har også blitt påpekt at vi tross alt er «verdens rikeste land». I den forbindelse er det verdt å nevne at rike land som Sverige, Nederland og Kina aldri har arrangert vinter-OL. Disse landene var alle blant de ti beste på medaljerankingen i Vancouver. Det var også Tyskland, som ikke har arrangert vinter-OL siden 1936. Felles for disse fire landene er også at alle har høyere BNP enn Norge. Unge Venstre mener derfor at det er feil å hevde at det er Norges plikt å nok en gang arrangere vinter-OL, og at vi gjerne kan vente 28 år til.