Nei til tortur – stans all retur!

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått


Eritrea har de siste årene fått mye kritikk for menneskerettighetssituasjonen i landet. Brutale overgrep, utstrakt vold og korrupsjon i regjeringens regi er daglig kost for Eritreas innbyggere. Den totalitære ettpartistaten kalles ofte “Afrikas Nord-Korea”.


Eritrea er et svært lukket land med et strengt regime. Ifølge BBC er Eritrea det eneste landet i Afrika fullstendig uten frie, uavhengige, privateide medier. Det finnes trolig ingen utenlandske korrespondenter i landet, og de aller fleste land har trukket sine ambassader ut av området. Tortur er en utbredt avstraffingsmetode, ifølge FNs Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, og fanger tortureres for å skaffe tilståelser - selv om fangene ofte er uskyldige.


Til tross for at landet ikke er innblandet i noen betydelig konflikt, er eritreere den tredje største gruppen som setter ut på den farlige reisen over Middelhavet, ifølge Amnesty International. FN mener hovedgrunnen til emigrasjonen er noe så grunnleggende som at svært få eritreere har tro på fremtida. Mange unge - spesielt menn - rømmer til Europa for å unnslippe landets nasjonaltjeneste; en samfunnstjeneste med ulevelig lønn, som kan vare i alt fra noen dager til livets slutt. Returnerte eritreiske flyktninger har i mange tilfeller blitt tvunget til å signere et “angreskjema” hvor de sier at de aksepterer å bli straffet. Unge Venstre mener det er uforsvarlig å sende eritreere tilbake til et land hvor de kan bli straffeforfulgt for å ha søkt asyl.


Både i 2013 og i 2014 var eritreere den største gruppen flyktninger som kom til Norge. Da fikk så godt som alle oppholdstillatelse. Nå har situasjonen for eritreere blitt glemt i skyggen av Syria-krisen. I juni i fjor var daværende statssekretær, Jøran Kallmyr, i Eritrea for å fremforhandle en avtale om retur av asylsøkere. Denne avtalen er lagt på is enn så lenge, men regjeringen ønsker likevel å få til en avtale på sikt. Senest i januar fikk Norge tillatelse til å sende en observatør til landet. Unge Venstre mener det er uholdbart å sende asylsøkere tilbake til land hvor de risikerer vilkårlig fengsling og tortur, likefullt som det strider med folkeretten. En observatør i landet burde prøve å få et innblikk i situasjonen for eritreere og etterstrebe å dokumentere menneskerettighetsbruddene.


Unge Venstre mener:

- At eritreiske flyktninger ikke skal returneres til Eritrea før situasjonen for innbyggerne er drastisk forbedret

- At Norge ikke returnerer eritreiske flyktninger uten å kunne garantere for deres sikkerhet