Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen har gjennomført intervjuer med alle kandidater, og har kommet frem til en innstilling. Innstillingen er på to personer, da det fortsatt ikke er avklart om det blir én eller to lister til stortingsvalget neste år. Alle kandidater er informert om dette,


Dersom det blir to lister blir de to kandidatene ungdomskandidater i hvert sitt fylke. Dersom det bli én liste blir begge kandidatene spilt inn til Trøndelag Venstres nominasjonskomite, men i den prioriterte rekkefølgen de velges i.


Nominasjonskomiteen sin innstilling er kun en anbefaling- Det er Trøndelag Unge Venstres betalende medlemmer som tar avgjørelsen om hvem som blir ungdomskandidatene på nominasjonsmøtet onsdag 10. juni. Dersom du vurderer å stille benkeforslag, oppfordres det til at du varsler om dette på forhånd både til den innstilte og organisasjonen.


Nominasjonskomiteens innstilling:

Lars Brandsås (gamle Nord-Trøndelag): Innstilt som 1. ungdomskandidat.

Viljar Sæbbe (gamle Sør-Trøndelag): Innstilt som 2. ungdomskandidat.Lars Brandsås (21), Inderøy

Lars er 1. nestleder i Unge Venstre. og har lang fartstid fra både UV og Venstre. Han har gjennom årene opparbeidet seg en solid profil som en tydelig liberal stemme i Venstre, og kan vise til blant annet veldig gode resultat i skolevalg rundt om i landet. Lars jobber for tiden som politisk rådgiver for kunnskapsminister Guri Melby. han er hardtarbeidende, utadvendt og godt kjent med hele Trøndelag fylke, og nominasjonskomiteen har enstemmig innstilt Lars som 1. ungdomskandidat


Viljar Sæbbe (22), Trondheim

Viljar har vært med i Unge Venstre og Venstre i et par år, og sitter i styret i Trondheim Venstre. Han er kunnskapspolitisk utvalgsleder for Unge Venstre og dermed direktevalgt til landsstyret på nasjonalt plan. I tillegg har han det siste halvåret vært 2. nestleder i Trøndelag Unge Venstre. Han er på 3. året på lektorutdanninga, og har vært tydelig på at god og inkluderende studentpolitikk er noe Venstre må fronte i valgkampen. Viljar er opptatt av å være en ungdomskandidat som ser hele fylket, og nominasjonskomiteen har enstemmig innstilt Viljar som 2. ungdomskandidat.


Nominasjonskomiteen er sikre på at begge kandidater vil styrke Venstres liste, og at de vil gjøre en solid jobb for å vinne valget i 2021.


Nominasjonskomiteen har bestått av:

Ann Helen Skaanes

Charlotte van der Eijk

Iver Stølen Vammervold