Nominasjonskomiteens innstilling

Etter intervjuer med flere gode kandidater samt interne diskusjoner, har nominasjonskomiteen i Oslo Unge Venstre avsluttet sitt arbeid i prosessen mot å velge ungdomskandidat for Stortingsvalget 2021. Det er en stor glede for komiteen å annonsere at vi har valgt å innstille på Sondre Hansmark. Komiteens innstilling er enstemmig.

Komiteens innstilling er selvsagt kun en anbefaling til organisasjonen. Det er Oslo Unge Venstre som skal velge ungdomskandidat på ekstraordinært årsmøte den 6. mai. For å sikre en ryddig og rettferdig prosess oppfordrer komiteen likevel til å varsle både den innstilte og organisasjonen i forkant dersom du vurderer å stille benkeforslag.


Sondre er 24 år, og godt kjent for de fleste som leder av Unge Venstre. Siden høsten 2017 har han bodd i Oslo og jobbet fulltid som leder i organisasjonen, og vil nå stille til valg for Stortingsvalget 2021.


Med snart tre år som leder bak seg, og med lang fartstid i organisasjonen, er Sondre et solid politisk talent som vi er sikre på at kommer til å gjøre en svært god jobb som ungdomskandidat. Som leder av Unge Venstre er han en synlig liberal politiker som har vært aktivt til stede i media de siste årene. Hjertesakene til Sondre er asylpolitikk, rus og klima, og som ungdomskandidat vil han være en tydelig stemme for internasjonalt samarbeid og de svakeste i samfunnet.


Sondre var ungdomskandidat for Hordaland Unge Venstre i valgkampen i 2017. Siden den gang har han meldt overgang til Oslo, og er nå klar for å ta på seg rollen som ungdomskandidat enda en gang.


Nominasjonskomiteen mener denne erfaringen gjør Sondre til en svært godt egnet kandidat: han vet godt hva som kreves av en ungdomskandidat, og han har klare visjoner om hvordan en valgkamp bør gjennomføres for å lykkes. I tillegg har Sondre gjennom sine år i sentralstyret og som leder av organisasjonen vært med på å lede Unge Venstre sentralt gjennom flere solide valgkamper, senest ved rekordvalget i 2019.


Nominasjonskomiteen er overbevist over at Sondre vil gjøre en god jobb som ungdomskandidat, og er sikre på at han vil være en sterk kandidat både i nominasjonsprosessene og i valgkampen.


Komiteen har bestått av Olav Persson Ranes, Benedikte Møller-Stray og leder Louise Bårdsen. Henvendelser og spørsmål om innstillingen mottas på mail, louisebardsen@venstre.no.