Nominasjonsnemnda si innstilling på ungdomskandidat 2017

Nominasjonsnemda ble nedsatt av styret i Hordaland Unge Venstre og har bestått av Eirik Natlandsmyr, Johanna Winther og Ingrid Handeland. Vi har i prosessen informert på mandagsmøter, på Facebook og nettsidene, samt gjennomført samtaler med en stor andel av HUVs aktive medlemmer for å kartlegge interesse og få inn kandidatforslag. Vi hadde flere gode kandidater inne til intervju, og valget har vært vanskelig. Nominasjonsnemdas innstilling er enstemmig.


Nominasjonsnemda innstiller på Sondre Hansmark Persen som Hordaland Unge Venstres ungdomskandidat. En ungdomskandidat skal være en frontfigur for Unge Venstre i valgkampen. Vi har prøvd å finne den kandidaten vi tror vil få flest unge til å stemme Venstre i stortingsvalget 2017. Sondre er leder av Bergen Unge Venstre, har vært nestleder i Hordaland Unge Venstre. Han studerer til daglig sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen, der han også har engasjert seg i studentpolitikk. Sondre er ambisiøs, og har mye politisk kunnskap. Han har i sin tid som leder vist ansvarsbevissthet, og evne til å forstå sin rolle. Sondre fremhever selv behovet for bedre profilering av ungdomskandidaten. Vi er overbevist om at Sondre er riktig person for denne oppgaven. Vi tror han vil være en utmerket frontfigur og stemmesanker for unge Venstre-velgere i neste valg.


Valget av ungdomskandidat skjer mandag 23. mai kl. 18 på Det Akademiske Kvarter i Bergen. Benkeforslag kan fremmes i møtet, men det anses som kutyme å annonsere dette på forhånd.