Norge trenger fortsatt reformer

Vedtatt av landsmøtet 22.10.16 


Tre år etter valget i 2013 har mye endret seg i Norge og verden. Arbeidsledigheten og mennesker på flukt er i kontinuerlig økning. Videre stiger oppslutningen om bevegelser som utfordrer de grunnleggende liberale prinsippene. Samtidig rykker eldrebølgen stadig nærmere, og konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene har virkelig begynt å gjøre seg synlige. Norge trenger reformer.


I Norge har flertallet, bestående av Venstre, KrF, Høyre og Frp, satt i gang denne omstillingen. Skattesystemet, kommunesektoren, politiet, landbruket, helsesektoren, høyere utdanning og jernbanen er bare noe av de delene av samfunnet hvor det er satt i gang eller gjennomført reformer siden stortingsvalget i 2013. I tillegg har Norge, i samarbeid med EU, forpliktet seg til å kutte utslippene med over 40 prosent innen 2030, og i skolen er det igjen kvalitet og valgfrihet som står i høysetet.


Dagens konstellasjon, med to regjeringspartier og to støttepartier, har vist seg å ikke være optimal. Det borgerlige prosjektet, mellom de fire ikke-sosialistiske partiene, har ikke blitt tilstrekkelig førende for hvilken retning Norge skal ta. Et borgerlig flertall ved valget i 2017 bør føre til en grundig debatt om hvordan man best forvalter det borgerlige prosjektet. Dagens ordning kan ikke fortsette uten at det har vært oppe til grundig debatt, men det betyr heller ikke at den bør utelukkes.


Unge Venstre mener at Venstre i 2017 bør gå til valg på en regjering som er fremtidsrettet og reformvillig, aller helst utgått av Venstre, KrF og Høyre. Unge Venstre mener en slik blågrønn konstellasjon er den som er best egnet til å fortsette de reformene som nå er satt i gang, og igangsette nye nødvendige reformer for en bærekraftig utvikling av både velferdsstaten og miljøet.


Unge Venstre

  • mener er det viktigste etter stortingsvalget blir å danne en koalisjon som kan fortsette å sette i gang gode, liberale reformer, samt sikre varme og liberale verdier

  • ser en blågrønn regjering, med Venstre, KrF og Høyre, og Erna Solberg som statsminister, som det beste alternativet

  • mener Venstre bør være villig til å gå inn i regjering for å være en aktiv pådriver for videre reform

NB! Det var en feil i uttalelsen da den ble først publisert. Dette er nå rettet.