Norske gravide bør få kritisk fosterdiagnostisering

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 28.02.16 - utgått


Dagens bioteknologilovgiving bidrar til at de som bærer på et foster som ikke er levedyktig risikerer å bære på barnet i mange måneder før det fødes for å dø. Slik behøver det ikke være. En enkel blodprøve av mor, kalt NIPT (ikke-­invasiv prenatal diagnostisk test), kan gi svar på om barnet har kromosomfeil eller andre arvelige sykdommer allerede fra uke 10. DNA fra fosteret i blodprøven gir verdifull informasjon om barnets helsetilstand.


Debatten om tidlig ultralyd fremstår som noe utdatert nå som NIPT-testene er utviklet. Med ultralydscreeningen kan man kun antyde økt risiko for kromosomfeil. Tilstrekkelig svar får man bare ved inngripende undersøkelser som fostervannsprøve eller prøve av morkaken, noe som påfører en risiko for fosteret. Omkring 90% av fostre som har ulike kromosomfeil enten aborteres eller det settes i gang fødsel for at barnet skal dø. Å føde et barn til å dø er en stor psykisk påkjenning for foreldrene. Det vil derfor være bedre å abortere et foster som uansett ikke vil overleve før uke 12, som også er lovlig abortgrense for friske foster, fremfor å vente med å føde et barn i fjerde eller femte måned.


Ved å sikre gravide retten til å få tatt en tidlig NIPT­blodprøve vil dødelige kromosomfeil kunne påvises mer effektivt og billigere. NIPT kan også i flere tilfeller være med på å redde liv. Blant annet kan man avdekke ulik blodtype hos mor og foster, som ved behandling kan forhindre at mor støter barnet fra seg.


I mange europeiske land (som Danmark, Sverige, Tyskland, Belgia eller Storbritannia) er NIPT et gratis tilbud for kvinner i risikogruppen og en test som kvinner utenfor risikogruppen kan få dekke selv. I Norge er dette fremdeles ikke et tilbud, verken for utsatte grupper eller andre som gjerne vil vite tidligst mulig om fosteret deres er levedyktig eller ikke.


Unge Venstre mener:

• Dagens Bioteknologilov må åpne for at foreldrene selv skal få bestemme om de ønsker å ta en NIPT for å avdekke dødelige kromosomfeil • Kvinner i risikogruppen bør få dekket NIPT av helsemyndighetene