Nytt år, nye muligheter!

Velkommen til et nytt år i verdens beste fylkeslag!

For deg som har vært aktiv, eller til deg som ønsker å bli det. Her er en oversikt over det som skjer i nærmeste fremtid: 


Fylkesårsmøte i Hordaland Unge Venstre

Nyåret starter med årsmøte i Hordaland Unge Venstre  lørdag 17. januar. Innkalling til årsmøtet er sendt ut på mail, og der finner du også informasjon om tid, sted og frister. Mangler du innkalling? Send en mail til johnsen@venstre.no! Alle medlemmer av Hordaland Unge Venstre som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er Hordaland Unge Venstres øverste organ, og her er det en gyllen mulighet til å stille til valg, fremme politikk eller endre hvordan organisasjonen drives.


I forbindelse med årsmøtet viderebringer vi denne beskjeden fra valgkomiteleder Anders Rykke:

På årsmøtet skal det velges nytt fylkesstyre. Fylkesstyret består av leder, to nestledere, økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og en varaliste. Valgkomiteen vil gjennomføre intervjuer i før 12. januar, om nødvendig gjennom videosamtaler over Internettet. Valgkomiteen har blitt informert om at Kevin Johnsen ikke stiller til gjenvalg som leder, så lederkandidater oppfordres til å melde seg tidligst mulig. Vil du ha verv i Unge Venstres inntil nylig største fylkeslag, eller har du innspill til valgkomiteen? Ta kontakt per e-post til anders.rykke@gmail.com eller sms til tlf 986 48 793


Her oppfordres alle til å stille til verv!


Mandagsmøter De tradisjonsrike mandagsmøtene fortsetter neste år! Første møtet blir 18.00, 12. januar og vil være en forberedelse til fylkesårsmøtet. Synes du det virker litt skummelt å delta på årsmøtet? Ta turen innom og få en introduksjon til hva årsmelding, politisk resolusjon eller generell politisk debatt er. Møtene blir enten i Speilsalen eller Maos lille Røde (som ligger vegg i vegg), hver mandag, 18.00 og annonseres i god tid på facebook.


Kick-Off Oslo og Akershus Unge Venstre har bestemt seg for å arrangere kick-off. Under ligger en hilsen fra leder i Akershus Unge Venstre Tiril Eid Barland:


Kjære alle medlemmer i Unge Venstre! Jeg vil på vegne av Ragnhild, Gjermund, Tor Anders , Sunniva og meg selv ønske dere alle velkommen til Kick Off 2015 30.januar-1.februar i Oslo! Mer info kommer og Facebook-event kommer, men hold av datoen. Kick-off er et seminar arrangert av Oslo- og Akershus Unge Venstre. Vi lover spennende foredrag og skoleringer og hyggelig sosialt opplegg. Håper vi sees der!


Håper flest mulig setter av datoen og tar seg en tur til Oslo! Dette er et nasjonalt seminar Akershus og Oslo arrangerer for hele organisasjonen. Det vil bli fikset overnatting mot en liten deltageravgift. Mer informasjon kommer på UV Baksiden.


Årsmøter i Venstre - Bergen Venstre har årsmøtet 24-25 januar. - Hordaland Venstre har årsmøtet 7. og 8. februar. Vi stiller mannsterke med 15 delegater, så gi en lyd hvis du vil møte på Hordaland Unge Venstres delegasjon.

Følg ellers med på Facebook-gruppen og følge pagen vår for fortløpende informasjon om hva som skjer i Hordaland Unge Venstre.


Velkommen til 2015!