Nytt fylkesstyre

Oppslag på trykk i Avisa Sør-Trøndelag i forbindelse med Sør-Trøndelag Unge Venstres nye styre. Styret ble valgt av årsmøtet den 20. desember, og ser slik ut:Leder: Konstanse Kjersti Løfors

Nestleder: Even Hånes Langen

Nestleder: Frode Myhre


Styremedlemmer:

Christian Anda

Ingunn Fløvik

Anniken Wullum

Adrian Eriksen


Varaer:

Bjørn Fiske

Jens-Fredrik Nakken

Jens Erik Widen