Nytt sentralstyre i gang!På landsmøtet 21.-23.oktober vart følgjande vald inn i sentralstyret:


Tord Hustveit (24) - Leiar Grunde Kreken Almeland (25) - 1. nestleiar Øydis Lebiko (23 2.) - 2. nestleiar Elin Engerbakk (21) - internasjonal leiar Tiril Eid Barland (20) - Sentralstyremedlem Ragnhild Forsberg (20) - sentralstyremedlem Sondre Hansmark Persen (21) - Sentralstyremedlem Andreas Økland (22) - sentralstyremedlem Sunniva Eide (22) - sentralstyremedlem Ingeborg Bastiansen (21) - 1. vara Bjarte Horpestad (18) - 2. vara


Helga 11.-13.november var sentralstyret samla på Venstres hus i Oslo for å planlegge kommande periode. Desse sakene vart blant anna diskutert: statsbudsjettet, korleis vi skal få aktivitet i så mange fylkes- og lokallag som

mogleg, sommarleir 2017 og valkamp 2017.


Eit spennande og krevande år med mange utfordringar og mål og nå ligg framfor oss. For at vi skal kunne nå dei måla vi har sett oss treng vi alle medlemmane der ute for å sikre at vi når ut i heile landet med kampanjer og valkamp.


Vi gleder oss til eit nytt år i Unge Venstre!