Nytt styre i Akershus Unge Venstre!

Akershus Unge Venstre har avholdt ekstraordinært årsmøte den 7. november 2017, og nytt styre ble valgt:Styreleder: Marcus André Holst-Pedersen

1. Nestleder: Oda Scheel

2. Nestleder: Johan Malvik

Økonomiansvarlig: Ingrid Cameron

Styremedlem: Petter Sæterøy

Styremedlem: Adrian Holm Andersen

Styremedlem: Hedda Wølner Kristiansen

1. Vara: Ludvig Grevstad

2. Vara: Ane Breivik

3. Vara: Benedicte Kløv