Nytt styre i Buskerud Unge Venstre


Foto: Steinar Bleken

Torsdag 14. september var medlemmer, interesserte og andre samlet på Bragernes torg i Drammen for å avholde årsmøtet i Buskerud Unge Venstre, det siste før sammenslåingen med Akershus og Østfold til Viken.


Til å lede fylkeslaget inn i sammenslåingen valgte årsmøtet Timo Nikolaisen, en utflyttet Sigdøling som bor i Drammen og studerer ved UiO til daglig.


Fra tidligere sitter Timo som både leder for lokallaget i Drammen og med diverse tillitsverv i Drammen og Buskerud Venstre. Han har vært medlem i Unge Venstre siden 2016, og har etter hvert blitt en kjent skikkelse blant mange i ungdomspartiet.


-Jeg gleder meg til å legge ned en skikkelig innsats for fylkeslaget det neste halve året, slik at vi kan gå inn i Viken med stolthet, forteller Timo.

Med på laget for perioden 2018/2019 er Live Egge fra Lier, som fortsetter i vervet som nestleder. Resten av fylkesstyret består av Erika Melhus, Liam Tran, Maud Sørum Vestnes og Sondre Støckert.


Videre fulgte årsmøtene til våre to lokallag. Lier Unge Venstre vedtok å legge seg selv ned grunnet overlappende medlemsmasse og andre praktiske grunner, og medlemmene blir dermed innlemmet i det nye lokallaget Drammen og omegn Unge Venstre.