Nytt styre i Oslo Unge Venstre

Lørdag ble det valgt nytt fylkesstyre i Oslo Unge Venstre på deres ordinære årsmøte. Simon Seland ble gjenvalgt som leder, mens Andreas Freja og Amanda Haugnes Rygg ble valgt som nye nestledere.


Det nye styret er som følger:

Leder: Simon Seland Første nestleder: Andreas Freja Andre nestleder: Amanda Haugnes Rygg

Styremedlem: Katja Busuttil

Styremedlem: Einar Dåsnes

Styremedlem: Hannah S. F. Lein-Mathisen

Styremedlem: Magnus Bangum Styremedlem: Ingvild Nese 1. vara: Christian Tycho Castberg 2. vara: Sivert Arntzen 3. vara: Ida Borell 4. vara: Gard Møller-Johansen 5. vara: Anders Brørvik