Oppdatering fra siste forhandlingsmøte før Paris, ADP2.11I desember møtes verdens land i Paris for å forhandle frem en internasjonal klimaavtale. Å få en ny avtale er sentralt for å fortsette den storstilte omstillingen av verdenssamfunnet til å bli bærekraftig. Før Paris har landene møttes for å kunne komme godt i gang før det kritiske Paris-møtet. De siste offisielle forhandlingene skjedde i Bonn 19.-23. oktober. Vi var tilstede gjennom vår internasjonale paraplyorganisasjon, IFLRY, representert ved Unge Venstre-medlem Tone Bjørndal. Tone er Climate Change Programme Manager i IFLRY, og skal lede deres delegasjon til COP21 og Paris.


Utgangspunktet var en 90-siders tekst fra februar i Geneve. Denne teksten var full av sprikende forslag og tung struktur. Derfor fikk co-chairs mandat fra forhandlingsmøtet i september om å lage et nytt forslag, som ble publisert 5. oktober. Det nye forslaget var på 20 sider, og delt opp i to deler: en del for avtalen og en del for såkalte COP-decisions (avgjørelser).  Forslaget fikk blandede tilbakemeldinger. Selv om det kan sies en bragd å strukturere og korte ned den opprinnelige Geneve-teksten, var det mange land og grupper som følte den var ubalansert, og at den ikke representerte deres standpunkt og ønsker på en god måte. Derfor måtte man først legge til nye forslag fra partene før man kunne begynne å forhandle om selve teksten. I velkjent FN-stil tok det lang tid å komme i gang med selve forhandlingene, og når de først kom i gang, ble observatører utestengt. G77, som representerer 133 land, ønsket å fortsatt ha observatører til stede, men verken G77 eller observatører ble hørt av resten. De andre landene argumenterte for at det ville gjøre det vanskeligere for landene å forhandle og å ha bedre diskusjoner.


For å forhindre at alle forhandlingene i Paris ender opp i enda mindre og enda mer lukkede møterom, er dette, gitt faktiske resultat, et godt poeng. Men da det ikke ga resultater som ønsket, er det grunn til å være skeptisk. Vi er spesielt bekymret for at dette skal kunne legitimere utestengelse av observatører på et senere stadie, for eksempel i Paris, noe som vil være svært negativt. Inkludering av sivilsamfunn er også en del av FN-konvensjonen. I Konvensjonen fra 1992 står det i artikkel 4 at alle parter skal:


Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate change and encourage the widest participation in this process, including that of non-governmental organizations; (…)


Ikke bare er observatørers deltagelse spesifisert i konvensjonen partene jobber under, men de er også spesielt viktig for å kunne holde partene ansvarlige og for å sikre at avtalen blir så ambisiøs som mulig.

Møtet endte fredag 23. oktober med en tekst på 55 sider. Riktignok opp fra 20 i non-paperet publisert 5. oktober, men vel å merke ganske mye kortere enn Geneve-teksten på 90. Forhåpentligvis gir dette et godt utgangspunkt for Paris.


Vi håper at møtet i Paris vil inkludere observatører, og at man klarer å begynne tidlig med reelle forhandlinger. Selv om avtalen nok ikke blir så ambisiøs som den bør, er det viktig at vi i det hele tatt får en avtale. COP21, med en internasjonal avtale, er et viktig steg på veien mot et bærekraftig samfunn. Unge Venstre vil fortsette å følge prosessen nøye, og jobbe for et grønnere og mer rettferdig verdenssamfunn. Du kan følge med på hva vår internasjonale paraplyorganisasjon jobber med på klima på Facebook.com/iflryclimate og Twitter.com/iflryclimate


Det nye forslaget kan du lese her: http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_1_and_2.pdf