Oslo Venstre går inn for statlig, regulert utsalg av cannabis

Årsmøtet til Oslo Venstre har i helgen gått inn for strengt statlig regulert utsalg av mildere stoffer, blant annet etter sterkt press fra Oslo Unge Venstre.-Jeg er glad for at Oslo Venstre har gått inn for en viktig start på det som bør være en totalrenovering av dagens narkotikapolitikk. Cannabis er mindre skadelig av alkohol, men behandles på samme måte som tunge stoffer som heroin og metamfetamin, sier Tor Frøytvedt Dahl, leder i Oslo Unge Venstre.

Selv om Unge Venstre ikke fikk gjennomslag for å avkriminalisere dyrking av cannabis til eget bruk, er Oslo Unge Venstre-lederen glad for det han mener er et taktskifte i målet om en kunnskapsbasert narkotikapolitikk.


-Vi har i lang tid holdt på med det samme i ruspolitikken, og det har ikke fungert. Flere land og stater i USA har legalisert cannabis, med godt resultat. Det er viktig at rusmidler kommer innenfor gode ordninger, som vi har gjort med alkohol. Dette er for viktig til at vi kan overlate det til kriminelle.


Oslo Unge Venstre har også fått flere viktige gjennomslag på andre områder. Oslo Venstre har blant annet vedtatt at transportformidlere som Uber må få et avklart grunnlag for sin virksomhet, og må lovliggjøres til ordinær persontransport.


For videre kontakt/spørsmål, kontakt Oslo Unge Venstres leder Tor Frøytvedt Dahl på tor.froytvedt.dahl@venstre.no eller 45887586.