Overgrepsproblematikk bør bli en del av seksualundervisningen

Oppdatert: 8. jan. 2019

Utgått - uttalelse vedtatt på landsstyremøte 13. desember 2015En av de største likestillingspolitiske problemene Norge har, er risikoen både kvinner og menn møter for seksuelle overgrep. Når overgrepene først har funnet sted, har skaden allerede skjedd. Overgrep har enorme kostnader for storsamfunnet, og spesielt den enkelte. Derfor er forebygging en av de aller viktigste tiltakene for å forhindre fremtidige overgrep.


Det er viktig å begynne tidlig med forebygging på individuelt nivå. Skolen er en av de beste stedene for dette. Tiden vi er inne i nå, er spesielt relevant, da det skal komme en stortingsmelding om seksualundervisning. Det kreves mer dyptgående tiltak enn nattbusser og opplyste gater.


I følge Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, har én av ti kvinner blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er grunn til å tro at mange ikke vet hvor grensen går for seksuell trakassering, og at kunnskap, samtale og holdningsskapende arbeid kan være med på å få overgrepstallene ned.


Det kreves en mer omfattende seksualundervisning for å oppnå den kvaliteten som kreves for å gjøre betydelig endring. Seksualundervisningen bør inneholde informasjon om de psykiske effektene av overgrep, samtykke og signaltolkning, og overgrepsstatistikk. Disse vil bidra til blant annet større bevissthet om at nei er nei og hvilken skade det påfører andre å trå over seksuelle intimgrenser.


Unge Venstre vil: • Styrke seksualundervisning og gi mer tid til blant annet overgrepsproblematikk • Sikre dialog og samtale om grensesetting, signaltolkning og god samtykkeskikk • Bidra til å fjerne stigmatiseringen av voldtektsofre