På rett vei mot grønn vekst og bærekraftig velferd

I Venstres alternative statsbudsjett er det en rekordstor satsing på grønn omstilling, og det brukes 12 milliarder mindre oljepenger enn det regjeringen legger opp til i sitt budsjett.


- Dette er et budsjett som sikrer at neste generasjon får de samme mulighetene som dagens voksne. Grønne avgifter og satsing på ny teknologi vil ta oss ut av fossilalderen - og skaper det bærekraftige næringslivet med de jobbene vi skal ha i fremtiden, sier Tord Hustveit, leder av Unge Venstre.


Legges opp til å bruke 12 milliarder mindre av oljefondet i Venstres budsjett - Jeg er glad for at Venstre valgte å gjøre tøffe prioriteringer istedenfor å pøse på med økt oljepengebruk. Det er med på å sikre at også neste generasjon kan få et

godt sikkerhetsnett. Samtidig klarer Venstre å gi mer til de som trenger det mest ved å bevilge over 700 millioner for å gi en bedre oppvekst til fattige barn, sier Hustveit.


Flere seire til Unge Venstre i budsjettet: På flere områder har vi fått stort gjennomslag. Lavere oljepengebruk, økt studiestøtte, flere kvoteflyktninger, økt tilgang til fri rettshjelp og dyrevelferd er tydelige saker vi har fått gjennomslag for. Spesielt fornøyd er jeg med at Venstre setter av penger til å avvikle pelsdyrnæringen og til å innføre dyrepoliti i to nye fylker.


Mener Venstre kunne prioritert enda tøffere - Selv om Venstres budsjett gjør mye bra burde vi vært enda tøffere på å prioritere det som er viktig for oss. Skal vi klare å endre samfunnet og sikre alle like muligheter er vi nødt til å gå inn og endre måten velferdsstaten fungerer på. Jeg håper vi i neste runde våger å se på ordninger som sykelønn slikt at vi kan gå enda lengre i satsingene på klima og barnefattigdom, avslutter Hustveit.


Se Venstres statsbudsjett her.


http://www.venstre.no/artikkel/2015/11/02/et-bedre-budsjett-for-miljo-oppvekst-og-nye-arbeidsplasser/