Pant på verdensbasis

Uttalelse vedtatt av landsstyret 16.10.20

Panteordningen er en utrolig effektiv løsning som sikrer at flasker av plast og metall blir gjenvunnet, samtidig som at forbrukerne får et utbytte av det. Dette har til nå vært begrenset til nasjonale ordninger som bare finnes i et fåtall av land i verden. Som en av de ledende nasjonene innen pant, burde Norge gå foran som eksempel og bli en pådriver for internasjonalt pantesamarbeid.

Flasker og bokser produseres av plast og aluminium. Produksjon av nye plastflasker og aluminiumbokser krever store mengder ikke-fornybare naturressurser. Det er viktig at andre varer som også er laget av ikke-fornybare ressurser gjennvinnes. Derfor må vi utvide panteordningen til flere varer, som batterier.

Norge har et av de mest velutviklede systemene for flaskeinnsamling: panteordningen. Alle som selger flasker og bokser er pålagt å ta imot brukte flasker, som gjør returnering av flasker enkelt og lett tilgjengelig. I tillegg får forbrukeren et utbytte av å pante flasker, som gjør ordningen attraktiv for forbrukeren. Dette gjør det norske pantesystemet til et av de mest effektive i verden. I resten av verden, ser situasjonen veldig annerledes ut.

I dag har kun i overkant av 20 land et system for flaskeinnsamling. I Norge pantes 80-90% av alle flasker og bokser, noe som ifølge Infinitum sparer like mye energi som energiforbruket til 5500 norske husstander hvert år. Dette gjør potensialet verden har for å spare energi enormt. Allerede ser verden til Norge og Skandinavia for den ekstraordinære panteordningen vår, men Norge burde ta enda mer initiativ for å spre kunnskapen og kompetansen vi sitter med.

Panteordningen er allerede en enestående ordning, men den kan bli enda bedre. I Norge er vi notoriske for å handle på andre siden av grensen, og vi tar med oss et enormt antall bokser og flasker som enten ikke kan pantes i Norge eller som må pantes ubetalt. Bare i 2017 ble 29 millioner svenske bokser levert til pant. For å sikre at alt av tomgods resirkuleres uavhengig av opphavsland, trenger vi et europeisk pantesamarbeid – en fellesordning for pant i Europa.

Unge Venstre vil:

  • Vil innføre europeisk pantesamarbeid

  • Kreve at panteautomater tar imot og gjenvinner tomgods med utenlandske strekkoder

  • Vil ha panteordning på flere varer, blant annet på batterier og snusbokser