Reisebrev fra Danmark


Helgen 10. til 12. august deltok vi, Ane Breivik og Bjarte Espeland Horpestad, på Radikal Ungdom sitt årsmøte som representanter fra Unge Venstre. Radikal Ungdom er et dansk søsterparti av Norges Unge Venstre, og tilknyttet UV gjennom paraplyorganisasjonene LYMEC og IFLRY.


RU og UV deler mye felles politikk på områder som flyktningpolitikk, klima og miljø, EU og internasjonale forhold. Moderpartiene våre er begge sosialliberale, men har imidlertid ganske forskjellige historiske linjer. Mens Venstre er det eldste partiet i Norge, var Radikale Venstre en utbryterfløy fra Venstrereformpartiet i 1905. Sentrale saker for partiet var antimilitarisme og allmenn stemmerett. I dag søker partiet samarbeid med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.


I løpet av helgen fikk vi et interessant innblikk i dansk ungdomspartikultur, og muligheten til å bli kjent med flotte dansker og internasjonale gjester. Det var interessant å observere de ulike debattene på landsmøtet til RU, og måten oppsettet skilte seg ut fra Unge Venstre sine landsmøter. Mens vi i Unge Venstre ofte stiller krav om at man tegner seg i begynnelsen av debatten og setter strek etter hvert som tiden løper ut, hadde Radikal Ungdom tilsynelatende ingen grenser for hvor mange ganger folk kunne tegne seg, antall innlegg, replikker e.l. - dette førte til at debattene kunne vare ut midnatt på enkelte dager!


På landsmøtefesten inviterte Radikal Ungdom representanter fra andre ungdomspartier, og med satiriske sanger eller kåserier stod disse for underholdningen. Vi opplevde det som befriende at man ikke kviet seg for å høre på meningsmotstandere gjøre narr av eget parti.


I løpet av landsmøtet hadde de internasjonale gjestene også en workshop ledet av IFLRY-nestleder Nickolas Pagonakis. Her drøftet vi muligheten for ytterligere samarbeid mellom medlemspartier i IFLRY i forbindelse med nasjonale og overnasjonale valg, da spesielt med tanke på EP-valget i 2019. Det blir interessant å se om innspillene våre blir videreført


Samlet sett var det en artig og hyggelig tur. Takk til Radikal Ungdom for invitasjonen - vi håper på fortsatt mer samarbeid med søsterpartiet vårt!