Reisebrev – Jonge Democratens sommerleirErlend F. Aalbu og Hans Oskar Ødegård Hagen reiste til Jonge Democratens sommerleir i Hellendoorn i Nederland 30. juli – 2. august. Opplegget på sommerleiren besto av både sosiale og faglige aktiviteter og i tillegg til oss hadde Jonge Democraten gjester fra Portugal, Danmark, Polen og Ukraina. Til sammen var vi mellom 30 og 40 deltakere, så vi var litt færre enn på Unge Venstres sommerleir.


De faglige aktivitetene besto av foredrag som i hovedsak ble holdt av innledere som er tilknyttet partiet D66 og diskusjoner. Blant innlederne var for eksempel Sophie in t’ Veld og Marietje Schaake, som begge representerer D66 og partigruppen ALDE i EU-parlamentet og snakket om EU og politikken de jobber for. Et annet gjennomgående tema på sommerleir var Israel-Palestina-konflikten og Midt-Østen.


De sosiale aktivitetene besto av bli kjent-leker, film, spill og festligheter. Vi dro også til en innsjø en dag, så de som ville kunne bade. Så dro vi på båttur i et typisk nederlandsk vannføre gjennom flate, landlige omgivelser. Ellers hadde vi en del fritid som vi kunne bruke på det vi ville.  Den siste dagen organiserte Jonge Democraten en tur til byen Zwolle for de som ikke umiddelbart måtte rekke noen transport.


Turen til Jonge Democratens sommerleir var en suksess. Vi hadde mange interessante diskusjoner og ble kjent med mange hyggelige liberalere fra andre deler av Europa.