Rusreform må bli viktig i ny regjering

Venstres landsstyre og stortingsgruppe har vedtatt at vi ønsker å forhandle om å danne ny regjering med Høyre. Samtidig har det skjedd et historisk vedtak i Stortinget, der flertallet ønsker å flytte ansvaret for ruspolitikken fra justis- til helsefeltet. En god gjennomføring av en slik politikk må være en viktig del av samtalene rundt Venstres regjeringsdeltagelse.


Ukens historiske vedtak kan forbedre livene til mange personer i Norge. Istedenfor å være redd for å bli straffet av myndighetene kan personer som sliter med rusavhengighet oppsøke behandling for sin sykdom. Politi vil bli mindre skummelt, og det blir enklere å motta hjelp. Dette er et viktig første steg i en ny rusreform. Samtidig er ikke dette vedtaket godt nok. Unge Venstre krever at Venstre setter en rusreform høyt i regjeringsforhandlingene. Målet må være å få regulert rusmidlene i tråd med Venstres stortingsprogram.


Ansvaret for gjennomføringen av endringene er nå opp til regjeringen. Det er viktig at disse endringene ikke bare blir symbolvedtak, men faktisk endrer lovgivning, instruksene til politiet og styrker behandlingstilbudet til rusavhengige. Derfor må en god rusreform være blant de viktigste sakene i forhandlingene som skal lage ny politikk for en Høyre, Frp og Venstre-regjering. Konkrete endringer som dytter ruspolitikken i en mer human retning må være en del av en ny regjeringsplattform.


Unge Venstre vil:

- At en endring til en mer human ruspolitikk må være blant de viktigste sakene i regjeringsforhandlinger mellom Venstre, Høyre og Frp.