Sats på spillindustrien

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått

Videospill er en den raskest voksende kulturindustrien på internasjonalt basis, der Sverige, Finland, Island og Danmark alle er store aktører. Mennesker i alle aldere spiller spill. Derfor er det synd at staten ikke tar spillindustrien på alvor.


Den norske spillindustrien blir i dag behandlet som en del av barnefilmbransjen. Det er mulig for spillutviklere å søke støtte gjennom Norges Filminstitutt. Her møter utviklerne en rekke restriksjoner som en følge av at søknadsprosessen til støtten er formet for nettopp film. Det er også en særregel for spill at man er nødt til å rette produktet sitt mot barn og unge. Disse kravene begrenser kreativiteten til spillutviklere. Unge Venstre mener derfor at Norge trenger et eget organ for utdeling av støttemidler til spillproduksjon.


Samtidig mener Unge Venstre at det bør bevilges penger til opprettelse av et eget nasjonalt kompetansesenter for spill ved en av institusjonene for høyere utdanning. Et slikt senter vil bidra med viktig kompetansebygging og kunnskapsinnhenting rundt en bransje i vekst, og kan bidra til en bedre samordning av pensumet i høyere utdanning og hva som kreves i bransjen.


Unge Venstre ønsker: - Å endre kravene til en søknad for produksjonsstøtte og flytte ansvaret for utdeling av støttemidler til et eget organ - Å utrede et eget kompetansesenter for spill