Selvbestemt abort for alle kvinner

Utgått uttalelse


I begynnelsen av mai ble det kjent at en 10 år gammel jente fra Paraguay var gravid. Graviditeten var et resultat av at hun hadde blitt voldtatt av sin stefar. Ved sykehuset i Asunción ble jenta nektet abort, selvom graviditetet utgjorde en stor risiko for jentas liv og helse. Graviditet hos unge jenter med en kropp som ikke er fullt utviklet utgjør ifølge WHO en alvorlig risiko for jentebarns liv og helse.


I følge helsestatistikker fra UNFPA fødte 680 paraguayanske jenter mellom 10 og 14 år barn i 2014. Dette viser at tilfellet med den 10 år gamle jenta ikke er et enkelttilfelle.Ifølge FNs estimat utføres det omlag 26 000 ulovlige aborter i Paraguay årlig. Selv om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, er ikke abort tillatt med mindre det er direkte fare for kvinnens liv. Leger eller kvinner som selv utfører abort, i Paraguay, kan straffes med mellom 15-30 måneder i fengsel, og mangelen på aborttilbud fører i tillegg med seg et svart marked for abort, noe som setter de involverte i enda større fare. Illegale aborter utføres utenfor sykehus, hvor mangel på sterile instrumenter og faglærte leger kan føre til videre infeksjoner og sykdommer. Straffen for ulovlig abort hindrer kvinner i å anmelde eventuelle overgrep forbundet med den illegale handlingen.


Det er imidlertid ikke bare i Paraguay at streng abortlovgivning er et problem men også i europeiske land som Irland og Polen er kvinners rett til abort sterkt begrenset. Nesten halvparten av aborter som gjennomføres på verdensbasis er utrygge. Tross moralistiske lovgivereres antatte logikk, fører ikke strenge abortlover til lavere abortrater (kilde: WHO).


Unge Venstre mener at hensynet til kvinnen og kvinnens kropp må veie tyngst i staters abortlovgivning. I situasjoner som gjelder overgrep og graviditet hos barn under seksuell lavalder, må hensynet til barnets rettigheter og helse stå i første rekke. Selvbestemmelse over egene kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Det er på høy tid at Paraguay og andre land som enten har kriminalisert abort, eller har svært restriktiv abortlovgivning, legaliserer abort.


Unge Venstre mener:

- at barn og kvinners mentale og fysiske helse alltid må stå først i overgrepssaker som leder til graviditet alltid må stå først i overgrepssaker som leder til graviditet

- at abort burde legaliseres på et globalt nivå

- at verdenssamfunnet burde legge mer press på stater som enda ikke har legalisert abort, gjennom forskjellige typer sanksjoner