Simons innlegg til Oslo Venstres årsmøte 2018

Kjære årsmøte


Hele min oppvekst har jeg hatt i denne byen - I Oslo. Og det er jeg utrolig takknemlig for.


Fra barnehage til skolegang. Fra å gå på SFO og fotballtrening, til eksamenstress og festivalsomrer. Fra å være aller først ut på lekeplassen lørdag morgen, til å komme sist hjem fra byen lørdag kveld - Søndag morgen. Min oppvekst i Oslo vært helt fantastisk.


Oslo er en unik hovedstad. På en kant er vi en storby, med cafeer, shopping og kulturliv, samtidig er marka bare noen minutter unna. Det finnes vel neppe noe annet sted i hele verden, der folk tar t-banen på vei til skitur+


Men Oslo kan bli bedre, en bedre by å vokse opp i, et bedre sted å være ung.

Osloskolen, den er god, men den må bli enda bedre. Ikke noe annet sted i Norge stiller elevene med mer forskjellige forutsetninger første skoledag enn nettopp her.

Skal vi greie det må vi gjøre mye, men aller viktigst: vi må tro på elevene. Tro på at de kan lykkes og vise dem tillitten. Når byrådet nå vil kamera overvåke elever i skoletiden er det å undergrave nettopp den tillitten.


Og når byrådet driver politisk spill om fordelingen av penger i grunnskolen og fronter vår modell som sin egen, ender det kun splittelse og polarisering, når vi burde ha samarbeidet om å gjøre skolen bedre.


Så er Oslo en skapende by. Et sted for de store grunder-idéer, som for liten nisje-kultur. Bylivet er kjernen i Oslo. Åpent, med møteplasser for alle. Bilfritt sentrum vil være positivt, men da må man legge til rette for at det kan utvikles et godt byliv der, og støtte opp om de private initiativene. Dette byrådet har en ide om at hvis det settes ut en metallbenk og noen bord vil det bli et godt byrom. Og det å fjerne biler har tilsynelatende blitt et mål i seg selv, fremfor hva det egentlig er: et virkemiddel for å skape godt byliv.


Det er ikke kommunen som lager byliv, innbyggerne gjør det, og da trenger man politikerne som legger til rette for dette, ikke styrer selv.


Så kan fortsatt Oslo bli bedre på å ta vare på de svakeste innbyggerne vi har. Da jeg var liten gikk jeg alltid hjem opp ulve-trappa på Ila, og der satt det alltids noen rusmisbrukere, ofte med en sprøyte klar.


Jeg tror rusproblematikken blir veldig nær på alle som bor i Oslo. Og nå kommer mye til å skje på rusfeltet de neste årene, takket være venstre, takket være Oslo venstre. Men dette må ikke bli en hvilepute fra å kontinuerlig arbeide for en bedre rusomsorg her i byen.

Byrådet er ikke offensive nok. I budsjettrunden i høst ville de først kutte i støtten til organisasjoner med lavterskeltilbud for rusavhengige, og rammene til velferdsetaten de øker ikke nok, til tross for at oslobudsjettet aldri har vært større.


Årsmøte, Oslo er en fantastisk by, men som vi liker å si: bedre er alltid mulig. Og for å få til det trenger vi et byråd som ser mangfoldet vi har istedenfor å to-dele og polarisere, ser potensialet i Oslo fremfor problemer, og som evner å legge til rette for utviklingen i byen, ikke styre den selv.


Det gjenstår ett og et halvt år til valget 2019. Og vi har en stor oppgave foran oss. Men med en politikk som skaper et bedre Oslo å bo og vokse opp i, er jeg sikker på at vi skal klare det.


Takk.