Søk Talentakademiet nå!

Har du en drøm om å jobbe på Stortinget, i regjeringen eller bli valgt som stortingskandidat? Vil du jobbe med Venstres stortingsgruppe og regjeringsmedlemmer? Ønsker du erfaring fra den hektiske hverdagen i nasjonal politikk, skape ny politikk og banke andre ungdomspartier i debatter? Og ikke minst utfordre komfortsonen? Da er Talentakademiet noe for deg!Foto: Andreas Haldorsen


Talentakademiet er Unge Venstres toppskolering. Talentakademiet strekker over fem dager, og mesteparten av tiden vil du jobbe sammen med Venstres folkevalgte og ansatte på Stortinget og i regjeringsapparatet. Med andre ord byr Talentakademiet på verdifull erfaring med politikk på nasjonalt nivå. Talentakademiet avholdes én gang årlig, hvor 3-4 heldige personer får mulighet til å delta.


Talentakademiet 2019 arrangeres fra 24.-29. november, hvor 25.-29. november foregår på Stortinget og i regjeringsapparatet. 24 . november er en felles forberedelsesdag i Oslo.


Dersom du ønsker å delta på Talentakademiet 2019 må du svare på de tre spørsmålene som følger under. For å søke må du også ha gjennomført Nasjonalakademiet mellom 2014-2019.


Frist for å søke er onsdag 23 .oktober. Søknadene sendes til sondre.hansmark@venstre.no.


Spørsmål 1: Hvem er du?

Forklar kort hvem du er. Inkluder navn, alder, eventuelle nåværende eller tidligere verv i Venstre og Unge Venstre, samt litt om hvorfor du passer som deltaker på Talentakademiet


Spørsmål 2: Liberal eller sosialliberal?

Hvilken merkelapp kler Venstre best?

Maks 1500 tegn (inkludert mellomrom).


Spørsmål 3: Strategi

Hvordan skal Venstre løfte seg frem mot stortingsvalget 2021? Hvilke saker bør vi profilere og hvordan bør vi snakke om dem?

Maks 3000 tegn (inkludert mellomrom)