Sondre Hansmark valgt til ungdomskandidat i Oslo Unge Venstre!

På digitalt ekstraordinært årsmøte i Oslo Unge Venstre 6.mai ble Unge Venstre-leder Sondre Hansmark valgt som Oslo Unge Venstres ungdomskandidat til stortingsvalget 2021.-Jeg er veldig takknemlig for tilliten, og gleder meg til å bidra til en grønn og liberal seier neste år, sier Sondre.


-Jeg vil kjempe for at vi skal ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og gir frihet til alle. Vi trenger et sterkt Venstre dersom vi skal løse de store utfordringene i vår tid. Derfor stiller jeg til valg, og derfor vil jeg inn på Stortinget.


Sondre er 24 år gammel, er leder i Unge Venstre på tredje året, og har tidligere vært tredjekandidat for Hordaland Venstre, sentralstyremedlem i Unge Venstre og leder av Bergen Unge Venstre. Han har skrevet en bacheloroppgave i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.