Sondres tale til Venstres landsmøte
Kjære landsmøte,


Menneskeheten har satt folk på månen og snart skal vi til mars.

Vi har kurert sykdommer vi aldri trodde var mulig.

Vi kan kommunisere med mennesker på andres siden av kloden på et blunk, og vi kan omstille en helt samfunn i møte med en pandemi.


Men det siste året har vi sett rekordbranner i USA, Australia og Amazonas. Vi har hatt hetebølger i Sibir, og isen i Arktis smelter fortere enn vi kunne forestille oss. Arter dør ut 1000 ganger fortere en det som er normalt, og folk må legge på flukt fra klimaforandringene.


Aldri før har vi hatt så store utfordringer, men aldri før har vi vært i bedre stand til å løse dem.


Vi har ti år på oss til å halvere verdens utslipp hvis vi skal unngå de mest katastrofale klimaforandringene.. Men det betyr ikke at vi har ti år på oss til å handle.

Hvert eneste år krever så stor omstilling og så store klimakutt at det kan være vanskelig å forestille seg. Det eneste vi kan si sikkert om fremtiden, er at den må være grønn og fornybar.


For noen uker siden fikk jeg en gave fra en god venn. For dere som ikke ser hva jeg holder i hånden, så holder jeg en flaske med den første oljen som ble pumpet opp på norsk sokkel.


Denne flasken og denne oljen er 50 år gammel. Den er starten på det norske oljeentyret og for mange synonymt med rikdommen vår.


Men når jeg ser denne olja ser jeg fortida - ikke framtida.


I vår sørget oljelobbyens løpegutter med Jonas Gahr Støre i spissen, for å pøse på med enda mer subsidier til oljeleting. Oljeselskapene fikk en sjekk på 8000 millioner kroner og regningen tar fellesskapet. Det gjør at det kan bygges ut ulønnsomme oljefelt i en tid hvor vår viktigste oppgave er å sørge for grønn omstilling. Disse Støre-milliardene er dårlig butikk og klimapolitikk.


De siste årene har tusenvis av klimastreikere bedt oss om å gjøre alt som står i vår makt for å løse klimakrisen. Å sørge for at vi får en fremtidig å leve av. I en rapport beskrev Lobbyorganiasjonen Norsk olje og gass de samme folkene som “egoister med et behov for selvrealisering”.


Klimasterikernes budskap er ikke egoistisk - det handler om å ta vare på kloden vår. De har skjønt det som mange andre enda ikke har skjønt: nemlig at det er risikabelt å leite etter enda mer olje i en tid hvor verden skal bruke mindre.


Det som er naivt, er hva Equinor tror fremtiden bringer. For fjortende kvartal på rad har de nemlig troen på at oljeprisen kommer til å doble seg de neste 10 årene. Mens klimastreikerne maner til realisme og omstilling, er oljelobbyen drevet av ønsketenkning. Kjære Venstre - Vi må lytte til Greta Thunberg, ikke de som tror at fremtiden er fossil.


Og kjære Jonas Gahr Støre og Erna Solberg: lytt til klimastreikerne og lytt til fremtiden. Vi skal ikke leve av olje i uendelig fremtid. Siden denne flasken med olje ble pumpet opp har menneskeheten gjort enorme fremskritt, og vi kan ikke basere oss på at fossile energiformer er fremtiden.


Vi må omstille Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Venstre kjemper for en grønn fremtid med frihet og muligheter for alle.Viktige verdier må forsvares. Derfor kjemper Venstre for frihet, for fremtid og for fellesskap.


For et liberalt parti er enkeltindividet byggesteinen i samfunnet, og friheten det mest grunnleggende. Vi tror at folk kan leve gode liv på mange forskjellige måter, og at vi ikke kan vedta hva som er et god liv for alle sammen. Vi vil ikke forby, påby og regulere folk til et A4-liv, men la folk få ta flest mulig valg i sin egen hverdag.


Vi vil at fremtidige generasjoner skal ha enda mer frihet enn det vi har. Da må vi ta de riktige valgene i dag. Klimaforandringer og en velferdsstat som er underfinansiert gjør at neste generasjoner ikke kommer til å ha de samme mulighetene som det foreldrene våre har hatt. Vi kan ende opp med å bli generasjon null pensjon fordi foreldrene våre bruker opp sparepengene våre. Hvert eneste år går vi med underskudd på statsbudsjettet. Men, foreløpig dekker vi inn underskuddet med oljepenger. Det kan ikke vare for evig.


Vi vil ikke ha frihet for noen få, vi vil skape frihet for alle. Derfor må vi forsvare fellesskapet. Fellesskap, fordi friheten skal gjelde for alle. Fordi det også er et liberalt ansvar å ta vare på hverandre - ta vare på de som har snublet og havnet bakpå.


Fellesskap for Venstre handler også om å bygge ned grenser og snever nasjonalisme. Det handler om erkjennelsen at alle som bor på denne kloden er mennesker med like rettigheter og lik verdi. Derfor må vi også sørge for å bygge sterke fellesskap for fremtiden, både i Norge, men også internasjonalt.


Vi står sterkere sammen. Europa står sterkere sammen. Sammen for klimaet, sammen for naturen. Sammen for demokrati og menneskerettigheter. Sammen for for frihandel og velstand og sammen for folk på flukt.


Grenseløse utfordringer krever grenseløse svar. Klimagasser kjenner ingen landegrenser. Asylsøkere må per definisjon krysse landegrenser. Handel går på tvers av landegrenser og personvern utfordres av mektige selskaper som opererer i mange land samtidig. Nasjonalstaten klarer ikke lenger å løse alle utfordringer aleine.


Norge er nesten fullverdig medlem av EU i dag. Vi er faktisk bedre integrert i EU enn det mange andre EU-land er. Det viktigste vi står uten, det er stemmerett i de store beslutningene, og jeg mener ikke det er er noen særlig verdi i å stå uten en stemme.


Enten sitter du ved bordet, eller så er du på menyen. Og det kan være ensomt ved barnebordet. Der sitter vi sammen med Island og Liechtenstein og spiser restemat. Etter vi har gått fra bordet må vi si pene ting om Kina for å være selge fisken til dit.. Vi står sterkere sammen, også når det kommer til å stå opp for menneskerettigheter og demokrati internasjonalt.


Jeg vil ha norske politikere, ikke bare norske lobbyister, i Brussel. Jeg vil at vår stemme skal bli hørt i Europa, ikke bare gjennom næringsinteressser, men via stemmeseddelen. Og i valget mellom å bygge murer eller å bygge broer, vil jeg alltid velge å bygge broer. Murer holdt på å rive Europa i fillebiter - broer holder det sammen.


Vi må kjempe for et demokratisk Europa. Fortiden har vist at det kan være vanskelig, men den har også vist at vi klarer det. Nå reiser folket i Hviterussland seg mot Europas siste diktator og kjemper for demokrati. Da må Europa stille opp. Når land i øst-Europa sklir i gal retning, skal vi kjempe for å få dem tilbake dit de hører hjemme.


EU er ikke perfekt, Men hva er poenget med å påvirke noe som er perfekt? Jeg mener Norge bør være med i EU nettopp fordi vi må gjøre det bedre. Vi må sørge for at Europa når klimamålene sine, at vi tar vare på folk på flukt og at vi satser på kunnskap og forskning.


Det står en stol i verdens viktigste demokrati og venter på oss. Den skal vi ta plass i og heve stemmen vår. Det er nemlig lettere å høre oss der enn når vi står på utsiden og skriker og hamrer på døren.


Trine; takk for alt. Takk for klimakutt, takk for rusreformen, takk for nedleggelse av pelsdyrnæringen. Takk for at hundrevis av asylbarn har fått opphold i Norge. Takk for mer tog, mer buss, og takk for billigere priser på kollektivtransport. Takk for at Lofoten, Vesterålen og Senja er oljefritt. Takk for at hundretusener av barn kommer til å møte en bedre lærer på skolen. Takk for gode valgresultater. Takk for tiden du har gitt til Venstre. Og tusen takk for meg.