Spis bedre!

Utgått - uttalelse vedtatt av Unge Venstres 76. ordinære landsmøte.Strengere miljøkrav til transport og industri blir stadig satt på dagsorden. Matproduksjon slipper derimot billig unna, til tross for at det er en sektor med betydelige utslipp, både i Norge og på verdensbasis. Behandlingen av dyr i forbindelse med matproduksjon er heller ikke tilfredsstillende, og der dyr bare blir behandlet som mat. I tillegg skyldes mange livsstilssykdommer et kosthold med overforbruk av for eksempel rødt kjøtt. Unge Venstre vil at vi skal fortsette å spise oss mette, men samtidig redusere dyrs lidelse, bedre folkehelse og bevare vårt eget livsgrunnlag.


Verden trues av for store klimagassutslipp og miljøproblemer som avskoging, overfiske og ressursutarming. Matproduksjon er den største utslippskilden og står blant annet for 80 % av regnskogødeleggelsene. Kjøtt- og meierproduksjon forbruker hele 1/3 av jordas ferskvann. Årlig slaktes ca. 77 626 071 (SSB, 2013) dyr i Norge, Samtidig går 1/3 av all mat bort i svinn. Skal vi sikre en bærekraftig framtid må matforbruket endres. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig nordmann halvere sitt karbonfotavtrykk ved å spise vegansk mat. Det bør innføres en Co2-avgift på alle matvarer basert på varens livstidsutslipp, også på import.


I Norge har kjøttforbruket doblet seg siden 1990. Dagens forbruk av kjøtt- og meieriprodukter i verden, og da spesielt i rike land som Norge, fører til at målet med produksjonen blir å få dyrene størst mulig, fortest mulig. Samtidig finnes det ikke nok potensiell dyrkbar mark på hele kloden til å kunne ha et husdyrhold basert på beite. Dyrevelferden varierer svært innenfor landbruket i Norge, og er jevnt over for dårlig til å gi dyr et verdig liv. Gjennom å spise unødvendig mye kjøtt påfører vi dyr unødvendig lidelse, i et meget stort omfang. Dyrevelferd og miljøvernlover burde være strenge og basert på vitenskap, framfor å støtte seg på merkevarer som «økologisk».


Helsemessig viser forskning at redusert inntak av animalske produkter reduserer forekomsten av hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, fedme, gallestein og kreft. Et mer plantebasert kosthold forebygger derimot blant annet høyt blodtrykk og høyt kolesterol.


Unge Venstre vil: • redusere matsvinn ved å gjøre det lønnsomt å kaste mindre, både for leverandører og forbrukere • redusere forbruket av kjøtt, melk og egg i Norge, blant annet ved å øke momsen på kjøtt • nedsette en NOU for å fremskaffe tiltak for å i større grad ivareta dyrevelferd og miljøhensyn • på sikt fase ut subsidier til kjøttproduksjon • inkludere vegetar og veganske alternativer i mat- og helse-faget i grunnskolen • vurdere å innføre en miljøavgift for import av soya til dyrefôr, for å stimulere til bruk av andre typer fôr • gi skattedradrag til bedrifter som vil utvikle veganske produkter og bidra til å vri norske matvarer i grønnere retning • investere ekstra i forskning på moderne bioteknologi for å få ned utslipp fra matproduksjon, for eksempel klimavennlige GMO-produkter og lab-produsert kjøtt