Stans avskogingen av regnskogene nå!

Oppdatert: mars 14

Uttalelse vedtatt av landsstyret 16.10.20


Regnskogen er både en stor bidragsyter i omgjøringen av CO2 til oksygen og hjemmet til et enormt biologisk mangfold. Den regulerer klimaet ved å lagre vannmasser som slippes ut i form av tåke og skyer, og den binder jorda gjennom røttene til plantene. Mer enn 30 millioner plante- og dyrearter vokser og lever i regnskogen, og den er hjem til urbefolkninger som har levd og livnært seg av skogen i tusenvis av år.

Fordi regnskogene er så viktig for oss alle, er det derfor utrolig viktig at vi jobber for å bevare de. Dessverre hugges det ned titusener av mål regnskog hvert eneste år. Lokale myndighet, landeiere og multinasjonale bedrifter er alle interessert i regnskogen, enten for tømmeret eller arealet. Bare i juni i fjor, brant nesten 20 000 kvadratkilometer med skog ned fordi lokale bønder ville bruke landområdene til jordbruk. Fra 1950 til 2000 gikk over halvparten av regnskogens areal tapt, og hvis vi fortsette på denne måte, kan regnskogene være borte innen neste århundre.

Hvorfor hugges regnskogen ned?

Det er mange grunner til at regnskogen hugges ned, og regnskoger i ulike deler av verden har forskjellige problemstillinger. I regnskogen i Malaysia og Indonesia er produksjon av palmeolje en av de største årsakene til avskoging. På denne fronten har det allerede skjedd mye de siste årene. Etter protester fra befolkningen og miljøorganisasjoner, har Oljefondet trukket seg ut av mange investeringer i palmeoljeindustrier, og aktivisme har gjort at mange har blitt mye mer oppmerksom på å sjekke hvorvidt det er palmeolje i varene de kjøper. Likevel er det viktig at vi fortsetter å jobbe for et palmeoljefritt Norge.


I Amazonas, regnskogen i Sør-Amerika og den største av regnskogene, settes skogen fyr på og det drives med ulovlig hogst. Avskogingen skjer for å gi rom for plantasjedrift og kjøttproduksjon. Som et resultat av det frivillige forbudet mot å kjøpe soya produsert på nylige avskogede områder fra 2006, har soyaproduksjon forflyttet seg til gamle beitemarker, mens kjøttindustrien flytter seg inn i skogen.

Andre betydelige årsaker til avskoging er papirindustrien og tropisk tømmer. Etterspørselen etter tømmer øker, og mye regnskogtømmer går til papir- og bokproduksjon. Spesielt Kina importerer mye tømmer fra regnskogene for å produsere bøker – bøker som vi importerer til Norge. Tropisk tømmer har vært populært lenge, og mange av tresortene er utrydningstruet. Både møbler, gulv, byggevarer og instrumenter kan være laget av tropisk tømmer. Siden Norge importerer varer laget av tropisk tømmer og produserer bøker i Kina, er vi også en del av problemet.

Hvordan stanser vi avskogingen?

For å stanse avskogingen av verdens regnskoger, må enkeltpersoner, nasjoner og kooperasjoner jobbe sammen. Norge er nødt til å arbeide politisk med å hindre utnyttelse av regnskogene og ta grep for at det ikke importeres kjøtt-, palmeolje- og soyaprodukter som bidrar til avskoging.

Norske forlag må sikre at bøkene de produserer ikke inneholder tømmer fra regnskogen og norske møbelforretninger og byggevareindustri må slutte å selge varer som inneholder

tropisk tømmer. Den enkle og billigste løsninger er ikke alltid den mest miljøvennlige, og når det står mellom det billigste alternativet og å redde regnskog, må klima, miljø og biologisk mangfold prioriteres.


Kanskje den aller viktigste og mest effektive måten å verne regnskog på, er å fortsette å jobbe for urfolks rettigheter for å verne områder. I regnskogene bor det millioner av mennesker, og mange av de er utav de mest sårbare gruppene. Når regnskogen hugges ned og industrien trenger seg lenger inn i skogene, forsvinner og forurenses skogene, arealene og ferskvannet som mennesker livnærer seg av. Urfolks rett til sin kultur og måte å leve på beskyttes av FNs urfolkserklæring fra 2007 og ILO-konvensjonen 169, samt lovverket i enkelte land. Likevel er det ikke alltid disse bestemmelsene blir fulgt opp og respektert. Norge må være en tydelig stemme i det internasjonale forumet for å bidra til at urfolks rettigheter blir overholdt og jobbe for at internasjonale og nasjonale bestemmelser tas alvorlig.

Unge Venstre vil:

  • Stille krav om at varer vi importerer til Norge ikke skal inneholde palmeolje som bidrar til å kutte regnskog

  • Ivareta urfolks rett til egne landområder og vern av disse