Stans den russiske bombingen av sivile i Syria

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått


23. desember 2015 kom Amnesty International ut med en rapport over Russlands bombing i Syria. Blant bruddene som har blitt rapportert er bruk av ulovlige klasebomber og bombing av sivile områder, som medisinske fasiliteter, moskéer, hus og butikker. Denne bombingen av sivile områder er disproporsjonal bruk av makt som bryter med Genèvekonvensjonene og må opphøre.


På tross av alle fremlagte bevis, går Russland konsekvent ut og fornekter at de har bombet sivile områder. I følge Philip Luther, direktør av Amnesty Internationals MENA-program, har noen Russiske luftangrep gått direkte til angrep på sivile objekter uten klare tegn på militære installasjoner. Det er svært alvorlig at også områder med medisinske fasiliteter har blitt truffet, da dette har resultert i ytterligere dødsfall og skader på sivile. Unge Venstre krever at all målrettet bombing av sivile stanses.


Det at sivile blir drept i krig er dessverre en naturlig konsekvens av moderne krigers urbane tendenser, men når slik disproporsjonal bruk av makt  mot sivile områder sees i sammenheng med Russlands åpenlyse samarbeid med Assads regime, tegnes et bilde av en særdeles alvorlig situasjon. Russlands manglende anerkjennelse av at de har stått bak sivile tap gjør ikke ting bedre. I følge Amnesty har Russland enten blankt avvist eller unnlatt å svare på påstander som angår deres bombing av sivile. Om Russlands deltakelse i bombingen skal nyte den minste legitimitet, kreves en granskning av disse anklagene. Unge Venstre ønsker at en slik uavhengig granskning skal finne sted. Russland er ikke det eneste landet som har blitt beskyldt for og bombe illegitime mål i krig. Senest den 3. oktober i 2015 bombet USA et sykehus i Kunduz i Afghanistan. Amerikanske myndigheter har derimot beklaget og innrømmet at bombingen var en feiltakelse. Dette unnskylder ikke drapene, men fremmer heller ikke gjentakelse.


Krigen i Syria har pågått siden 2011, etter at fredelige demonstrasjoner mot Assad ble slått hardt ned på. Bruddene fra Assad har vært av en slik karakter at han ikke burde tillates å fortsette som syrisk overhode. Russland virker derimot å ha til hensikt å trygge Assads kontroll og fortsatt styre i Syria. Verdenssamfunnet burde derfor ha som mål og fjerne Assad og hans styre. Dette selv om det per nå ikke synes og være andre gode kandidater ser Unge Venstre på et fortsatt Al-Assad styre som en direkte motsetning til fred.


Unge Venstre mener at: - All målrettet bombing av sivile må opphøre. - Russland burde tillate en uavhengig granskning av anklagene. - Russland må gjøre sitt ytterste for å  holde seg innenfor proporsjonalitetsprinsippet i Genèvekonvensjonene - Russland må fremme bevis for de konkrete militære fordelene som førte til bombingen beskrevet i Amnesty rapporten hvis disse bevisene finnes. - Al-Assads styre er en motsetning til fred.