Stans returen av mennesker til utsatte områder

Utgått - vedtatt av sentralstyret 28. mai 2017

Regjeringen med støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet avskaffet det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt. Dette betyr at mange nå returneres til et liv på flukt i hjemlandet, uten at det foretas en vurdering av om det er rimelig å henvises til internflukt. Dette har ført til at mange, særlig unge fra Afghanistan, får midlertidig opphold i Norge frem til de er 18 da de sendes ut til et liv på internflukt i hjemlandet.


For mange vil det å henvises til internflukt kunne medføre store utfordringer: Det er ikke sikkert de kan det lokale språket, har nettverk eller de kan ha en religion eller legning som gjør livet på internflukt vanskelig. Uten en rimelighetsvurdering risikerer Norge å utvise asylsøkere til et liv der deres grunnleggende rettigheter brytes.


Afghanistan har vært preget av krig i rundt 40 år. Som følge av dette har landet blitt et av verdens fattigste, og befolkningen lider under ekstrem fattigdom, manglende utdannelse, krig og konflikt. I dag står konflikten i hovedsak mellom det vestlig-støttede regimet og islamistiske opprørsgrupper som IS og Taliban. Det forekommer stadige angrep i landet, og tallene på sivile som er drept og skadd i Afghanistan har økt hvert år siden 2012. Det norske utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til Afghanistan på det sterkeste, og beskriver sikkerhetssituasjonen som svært utfordrende.


Unge Venstre finner det skremmende at den norske regjeringen på tross av dette nærmest konsekvent avslår asylsøknader fra Afghanistan og hyppig returnerer sårbare mennesker til internflukt uten rimelighetsvilkår. I april 2017 ble det kjent at Frankrike ikke kan returnere en afghansk asylsøker til Norge, fordi Norge vil sørge for en retur til internflukt i Afghanistan uten rimelighetsvilkår. Dette anser Frankrike som et brudd på menneskerettighetene. For bare få år siden var Norge kjent for sin hjertevarme og som en beskytter av menneskerettigheter. Nå vil ikke engang våre europeiske naboer returnere asylsøkere til landet vårt av frykt for at de sendes til internflukt i hjemlandet.


Unge Venstre mener at Norge har en plikt til å ta imot mennesker, og da særlig mindreårige, på flukt. Det blir da særs dobbeltmoralsk å returnere asylsøkere til områder vi fraråder egne borgere å reise til.


Unge Venstre mener:

  • Norge må gjeninnføre rimelighetskravet ved internflukt.

  • Den norske regjeringen må følge sine internasjonale forpliktelser og stoppe all retur av mindreårige til utsatte områder

  • begrense og forbedre metoder for alderstesting av mindreårige asylsøkere