Staten bør ikke betale for utdanning innen alternativ medisin

Vedtatt av landsstyret 14. oktober 2018Alternative behandlingsformer mangler grunnlag i forskning og i kunnskap. I beste fall er behandlingene uten dokumentert effekt, i verste fall kan de forårsake stor skade. Slike behandlinger gir dessuten falskt håp til mennesker i en sårbar situasjon, og kan påføre dem store utgifter. Unge Venstre mener at det må være opp til hver enkelt om man ønsker å benytte seg av alternativ medisin, men staten bør ikke betale for utdanning innen slike behandlingsformer.


For de fleste pasienter fører ikke alternativ behandling til negative konsekvenser utover at pasienten bruker tid og penger på noe som ikke gir dem bedre helse. I enkelte tilfeller kan behandlingene imidlertid være direkte skadelige.


Høyere utdanning skal være kunnskapsbasert og tilføre samfunnet noe verdifullt, ikke bidra til å villede mennesker i en sårbar situasjon. Unge Venstre anser det derfor som problematisk at Lånekassen gir økonomisk støtte til studier innenfor alternativ behandling.


Unge Venstre vil:

● Endre kriteriene for støtte fra lånekassen, slik at studieløp i utlandet innen alternativ medisin uten vitenskapelig dokumentert effekt, ikke lenger kvalifiserer til støtte.