Stilling ledig: Praktikant i Venstres stortingsgruppe

Ønsker du å jobbe i landets nasjonalforsamling ved siden av studier eller skole? Vil du lære mer om hvordan Guri, Grunde og Venstre arbeider på Stortinget? Er du medlem i Oslo Unge Venstre?Vi søker en person som ønsker å være en viktig bidragsyter for Venstres Oslo-benk på Stortinget. Som praktikant i Venstres Stortingsgruppe søker vi en person som kan bistå stortingsrepresentantene med alt fra å forberede debatter, koordinere og bistå møter og arrangementer, jobbe med saker i de aktuelle komiteene og bidra til å styrke kontakten mellom representantene, Oslo Venstre og bydelslagene.


Som person må du være løsningsorientert og fleksibel. Stillingen vil kreve at du klarer å sette deg inn i ulike og krevende oppgaver på relativt kort tid. Du vil være et fullverdig medlem av stortingsgruppesekretariatet og vil få oppgaver som forventer at du kan vise både selvstendighet og initiativ.


Praktikantstillingen er eksklusiv for medlemmer av Oslo Unge Venstre, som en del av arbeidet med å løfte frem og gi erfaringer til politiske talenter i organisasjonen. Det er lagt opp til en 20 % stilling (7,5 t i uken) i de 3 månedene stortingssesjonen varer. Det vil si fra 15. oktober og ut desember. Arbeidstid per uke planlegges i samråd med representantene, hvor det legges til rette for at dette skal kunne kombineres med eksempelvis skole eller studier.


Stillingen er lønnet.


Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til gral@stortinget.no. Spørsmål kan rettes til Grunde Almeland, Guri Melby eller Simon Seland.


Frist: 30. september.