Stillingsutlysing: Valgkampsekretær i Oslo Unge Venstre

Oslo Unge Venstre søker valgkampsekretær i 50% stilling i perioden 10. august til 24. august, for deretter å gå over i 100% stilling fra 25. august til 18. september.


Arbeidsoppgaver vil omfatte valgkamparbeid i bred forstand, med særskilt fokus på organisatorisk arbeid.


Valgkampsekretæren vil ha ansvar for Unge Venstres aksjonsvirksomhet og generell profilering. Oppgaver vil inkludere planlegging og koordinering av standsvirksomhet, aksjoner og annen profilering av Venstre og Unge Venstre i valgkampen.


I tillegg vil valgkampsekretæren vil ha ansvar for koordinering av Oslo Unge Venstres skoledebatter og tilhørende skolebesøk, med tett kontakt opp mot både skolene og Unge Venstres valgkampmedarbeidere.


Søkeren bør ha erfaring med valgkamp, kunne arbeide selvstendig og være initiativrik. Søkeren bør være samarbeidsvillig og en trivelig person på generelt grunnlag. Det er en fordel om søker har bred kunnskap til Oslo, Oslo Venstre og Unge Venstre, og det generelle politiske landskapet i Oslo. Ettermiddags- og kveldsarbeid må regnes med.

 -Å jobbe som valgkampsekretær er noe av de morsomste jeg har gjort. Sammen med en utrolig bra gjeng fikk jeg gi alt for en sak jeg brenner for. Det var jobben som valgkamsekretær som ga meg lysten til å innvolvere meg enda mer i Unge Venstre. Erfaringen jeg fikk fra å organisere valgkampen for Oslo Unge Venstre har kommet til nytte i mange sammenhenger. Jeg anbefaler alle som er litt ekstra gira på valgkamp å søke, dere kommer ikke til å angre, sier Ingrid Keenan, tidligere valgkampsekretær for Oslo Unge Venstre og nå nestleder i Unge Venstre.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til annadasnes@gmail.com innen 05. juni.