Stillingsutlysning: Valgkampsekretær for Hordaland Unge Venstre

Hordaland Unge Venstre søker en valgkampsekretær i 100%-stilling under valgkampen. 


Hordaland Unge Venstre har en ledig stilling som valgkampsekretær med oppstart sommeren 2017. Stillingen er satt til å være rundt 2 måneder før valget og frem til valgdagen. Noe etterarbeid må medregnes. Stillingsbrøken er 100% i det aktuelle tidsrommet.


Valgkampsekretæren vil ha det organisatoriske ansvaret for Hordaland Unge Venstres valgkamp. Under valgkampen vil valgkampsekretæren fungere som en koordinator av valgkamparbeidet til Hordaland Unge Venstre, hvor skolevalgkampen er en sentral del. Du vil jobbe tett med Hordaland og Bergen Venstres ansatte, samt tillitsvalgte i Hordaland Unge Venstre.


Det er en forutsetning at du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, og en fleksibel hverdag. Kunnskap til Unge Venstres politikk og organisasjon er ingen krav, men en fordel. Lønn fastsettes etter avtale.


Ytterligere spørsmål og søknaden kan sendes til valgkampleder i Hordaland Unge Venstre, Agnes Hoshovde Bernes, på bernesagnes@gmail.com. Søknadsfrist 15. februar.