Stopp folkemordet på Yazidiene

Utgått uttalelse vedtatt på landsstyremøtet 15.07.2016


Den 15. juni publiserte en ekspertgruppe utpekt av FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR) en rapport som fastslår at IS (Daesh) systematisk begår folkemord på yazidiene. Yazidiene er en religiøs minoritet fra de kurdiske områdene nord-øst i Syria og nord-vest i Irak. OHCHR og andre FN-organer begrenser vanligvis begrepsbruken til folkemordslignende trekk’, men i denne rapporten har de omtalt forfølgelsen som et folkemord. At lederen av ekspertgruppen, Carla Del Ponte, har en bakgrunn som sjefsanklager ved Rwanda- og Jugoslaviadomstolene, styrker rapportens tyngde ytterligere.


Av FN defineres folkemord som “handlinger som utføres hvor intensjonen er å utrydde en gruppe mennesker, helt eller delvis, på bakgrunn av deres nasjonalitet, rase, etnisitet eller religion”, en definisjon som gjenspeiler seg i Daesh sin jakt på yazidiene. Unge Venstre mener at verdensamfunnet må rette seg etter forpliktelsene sine til å forhindre folkemord som beskrevet i Folkemordskonvensjonen av 1948.


I tillegg til å begå systematiserte drap, har Daesh tatt over 3200 yazidier til slaver, derunder mange kvinner og barn. Flesteparten av dem befinner seg i Syria, der kvinnene og jentene blir brukt som sexslaver, mens guttene blir indoktrinert, trent og utnyttet i krigshandlinger. Tusenvis av yazidiske gutter og menn er savnet. Praksisen med utsrakt bruk av slaveri har blant annet blitt bekreftet av Nadia Murad Basees beskrivelser av eget fangenskap.


Etter andre verdenskrig og nazistenes folkemord på jøder, romanifolket og andre grupper har flere europeiske ledere uttalt ordene “aldri igjen.” Unge Venstre mener at Norge, EU og verdensamfunnet nå har et ansvar for å handle deretter.


Et tiltak utover å forhindre folkemordet i Syria og Irak er å tilby yazidiske flyktninger beskyttelse. Unge Venstre mener derfor at Norge bør prioritere å gi yazidier beskyttelse som flyktninger, i tillegg til andre spesielt utsatte grupper.


Unge Venstre mener: • At norske myndigheter bør rette oppmerksomheten mot Yazidienes situasjon, og ta hensyn til dette i utvelgelsen av kvoteflyktninger og vurderingen av beskyttelsesbehov. • At Norge, EU og Verdensamfunnet må gjøre det som står i deres makt for å stanse folkemordet, i tråd med deres forpliktelser etter Folkemordskonvensjonen av 1948.