Store gjennomslag for Unge Venstre

I dag legger Venstres programkomite frem forslaget til nytt partiprogram. Der er det flere store gjennomslag for Unge Venstre. For Unge Venstre har leder Tord Hustveit møtt i programkomiteen.


-  Dette er et program som viser at Venstre våger å gjennomføre store reformer for å sikre folk frihet. I hele vesten ser vi at den viktigste politiske skillelinjen ikke lengre går langs høyre-venstre asken, men mellom de som ønsker er fremtidsrettet poltikk og de som ønske å stille klokken tilbake. Dette programmet plasserer Venstre tydelig som et fremtidsrettet parti, sier Tord Hustveit leder av

Unge Venstre.


-  Vi har en stor jobb foran oss med å omstille Norge til det grønne skiftet og for Unge Venstre har det vært viktig å få gjennom kutt i støtten til oljenæringa. Bærebjelken i en grønn økonomi er kunnskap og vi er nødt til å få ned frafallet.  For å få til det har vi blant annet fått igjennom mer valgfag i skolen, sier Hustveit.

Særlig vil jeg trekke frem at vi fikk gjennomslag for en ny kurs i ruspolitikken. Alt for lenge har Norge ført en straffepolitikk som fører til mye lidelse både i Norge og i andre land. Programkomiteen går inn for å utrede alternativer til dagens politikk, sier Hustveit.


Det gjenstår også mange kamper. Det er tatt ut dissens om republikk og verneplikt noe som er viktige saker for Unge Venstre. I tillegg forventer jeg at Unge Venstres landsmøte kommer til å vedta ny, radikal politikk som skal inn i andreutkastet til Venstre program sier Hustveit.


Blant annet går programkomiteen inn for: -  kutt i støtten til oljeindustrien og fjerning av leterefusjonsordningen -  klimaavgift på kjøtt og fjerning av opplysningskontoret for kjøtt -  programmering/koding som en del av læreplanen - mer valgfag i skolen - reformer av sykelønn for å sikre bærekraftig velferdsstat - utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade for brukere og samfunn - kutt i støtten til oljeindustrien og fjerning av leterefusjonsordningen - klimaavgift på kjøtt og fjerning av opplysningskontoret for kjøtt - dyrepoliti i alle politidistrikt - programmering/koding som en del av læreplanen - legge til rette for delingsøkonomi - å ta imot flere kvoteflyktninger - at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring - åpne opp for eggdonasjon - utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med 16 mål om å minimere skade for brukere og samfunn


For mer om førsteutkastet les her: https://www.venstre.no/artikkel/2016/09/01/forsteutkast-stortingsprogram/