Supplerende innstilling til landsmøtet

Valgkomiteen supplerer sin innstilling etter at en av kandidatene har trukket sitt kandidatur.


Agnes Bernes har trukket sitt kandidatur til sentralstyret, og valgkomiteen har på bakgrunn av dette valgt å supplere innstillingen på vervet som sentralsstyremedlem, samt 1. og 2. vara til sentralstyret. Dette er i tråd med Norges Unge Venstres vedtekter §7 c.


Som nytt fast sentralstyremedlem innstilles August Simonsen. Som 1. vara innstilles Johan Malvik. Som 2. vara innstilles Simon Seland.


August Simonsen og Johan Malvik var tidligere innstilt som henholdsvis 1. og 2. vara og rykker dermed opp en plass. Simon Seland suppleres inn på 2. varaplass. Det gjøres ingen endringer på innstillingen utover disse tre kandidatene.


Den nye innstillingen til sentralstyret blir dermed følgende:


Leder: Sondre Hansmark, 24 år, Vestland - gjenvalg

1. nestleder: Ane Breivik, 21 år, Vestland - ny i dette verv

2. nestleder: Lars Brandsås, 21 år, Trøndelag - gjenvalg

Internasjonal leder: Idun Gulla Dyrnes, 20 år, Viken - ny i dette verv

Sentralstyremedlem: Amelia Aune, 23 år, Viken - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Ole Kristian Sandvik, 23 år, Oslo - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Benedicte Bjørnås, 18 år, Troms og Finnmark - ny

Sentralstyremedlem: Timo Nikolaisen, 20 år, Viken - ny

Sentralstyremedlem: August Simonsen, 22 år, Vestland - ny i dette verv

1. vara til sentralstyret: Johan Malvik, 20 år, Viken - ny

2. vara til sentralstyret: Simon Seland, 20 år, Oslo - ny