Supplering av Unge Venstres sentralstyre

Unge Venstre skal supplere sentralstyret. En sentralt tillitsvalgt har trukket seg fra sitt verv, og landsstyret har i den anledning vedtatt at de ønsker å supplere sentralstyret med en ny vara. Dette vil etter planen skje på et ekstraordinært landsstyremøte 2. mai.

Norges Unge Venstre er ungdomspartiet til det politiske partiet Venstre. Norges Unge Venstre bygger på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremme en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Formålet er å skape oppslutning om organisasjonens idéer blant ungdom, samt få gjennomslag for organisasjonens ideer i Venstre og samfunnet for øvrig.

Hvem ser vi etter?

Som vara til sentralstyret får du en unik mulighet til å forstå organisasjonen og å forme hva Unge Venstre er og skal være. Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder, fem sentralstyremedlemmer og to møtende varaer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke.

Vi er på jakt etter deg som er har erfaring fra valgkamp og/eller frivillige organisasjoner. Du bør kunne jobbe selvstendig, ta egne initiativ og ha god gjennomføringsevne. Det er viktig at kandidater som ønsker å stille til dette vervet har tid til å prioritere arbeid i organisasjonen.

Unge Venstres sentralstyre velges for ett år på landsmøtet i månedsskiftet oktober/november hvert år. Dette betyr at varigheten på vervet som vara til sentralstyret som nå skal supplereres er fra mai 2021, til og med landsmøtet i oktober/november 2021.

Høres dette ut som noe for deg?

Send en mail til leder av valgkomiteen (oydis.lebiko@gmail.com) med litt informasjon om deg selv og motivasjon for å stille. Søknadsfrist: Mandag 19. april 2021

Det er Norges Unge Venstres valgkomité som skal innstille til vervene. Komiteen ledes av Øydis Lebiko, og består ellers av Amelia Aune, Timo Kanehl, Benedicte Røvik og Vebjørn Arff. Har du spørsmål, kan disse rettes til leder av valgkomiteen på mail: oydis.lebiko@gmail.com, eller telefon: 45467539.