Supplering av valgkomite

Et medlem av Unge Venstres valgkomité har trukket seg fra vervet. Som en følge av dette vil landsstyret på sitt møte 09-11 juni til å ta stilling til om man skal supplere valgkomiteen eller ikke, i henhold til vedtektenes paragraf 8 C. Paragrafen lyder som følger:


«Når landsmøtevalgte personer fratrer sine verv i organisasjonen, har landsstyret kompetanse til å supplere de ledige vervene frem til neste landsmøte. Dersom det er varaer til det aktuelle organet rykker disse opp og landsstyret supplerer varalisten ved behov»

Videre saksgang blir at sentralstyret på sitt møte 26-28 mai først tar å innstiller på om det skal suppleres et medlem eller ikke. Dersom sentralstyret innstiller på at det bør suppleres, vil sentralstyret også innstille på et nytt medlem til valgkomiteen.


Den endelige avgjørelsen blir tatt av landsstyremøtet 09-11 juni. Landsstyret vil først ta en avgjørelse på om det skal suppleres, og dersom LS vedtar at det skal suppleres velge en kandidat til vervet.


Følgende personer sitter i valgkomiteen i dag: - Sunniva Hustoft (Leder) - Yngve Horvei - Olav Ranes - Jacob Handegard


Dersom det er noen spørsmål eller innspill om kandidater kan de sendes til tord.hustveit@venstre.no