Takk for at du kjører el-bil!

70 % av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transport. I tillegg er det store utfordringer med luft- og støyforurensing, spesielt langs E18. Derfor takker vi alle som kjører elbil (eller andre nullutslippskjøretøy!)


Siden 2007 har antall kollektivreisende økt med 42 %. Det er veldig bra, og Akershus Unge Venstre vil at kollektivtilbudet skal bli enda bedre og billigere, spesielt for ungdom. Likevel vil vi også i fremtiden ha behov for å kjøre bil, hvert fall en gang i blant. Derfor må vi satse på nullutslippskjøretøy, feks. elbiler og hydrogenbiler.


Dette er også viktig i et globalt perspektiv. Ettersom det først er når nullutslippskjøretøy er noe mange vil ha, at flere også vil jobbe for å utvikle teknologien.


Se filmen fra da vi stod ved E18 med elbil-banneret vårt her: https://www.facebook.com/AkershusUV/videos/vb.204994182850246/1179881478694840/?type=2&theater