Tilbakeblikk: Reisebrev fra StrasbourgI mai deltok to av våre medlemmer, sentralstyremedlem Sunniva Eide og leder av Steinkjer Unge Venstre Katinka Kolaas Ekmann, på en «studie session» i regi av IFLRY (International Federation of Liberal Youth) i Strasbourg, Frankrike. Temaet var «Unge og Migrasjon», og deltagerne gjorde et dypdykk i migrasjonsutfordringene verden står ovenfor.


Det var deltagere fra 24 ulike land som deltok på sesjonen. Arrangørene hadde valgt å ta i bruk «uformell utdanning», en metode som var relativt ny for mange, inkludert unge venstres deltakere. Dette vil si at mye av sesjonen bestod av å lære av hverandre, men også alternative metoder som bruk av teater, simuleringer og nye plattformer for diskusjoner.


Den første dagen ble en oppvarmingsdag. Det ble brukt mye tid på å gå legge grunnlaget for at man kunne ha en diskusjonsplattform som alle deltagerne var komfortable med å delta i. Med detagere fra forskjellige land og også forskjellige erfaringer med migrasjon var det essensielt for resten av uken at man kunne etablere noen grunnregler for hvordan man kommuniserte med hverandre for å unngå misforståelser. Det ble også brukt tid på å skape sosiale relasjoner som også er essensielt for at man kan være trygg på hverandre og skape en god dialog.


Dag to ble satt i gang av ukens første teater sesjon, der deltakerne ble utfordret på hvordan de ville reagert i situasjoner mange migrenter møter i sine nye samfunn.


Deltakerne ble også bedt om å finne alternative løsningner til hva man kunne gjort for å endre situasjonen. Selvom dette ikke var de mest politiske situasjonene, er det nødvendig for politikere og forstå hvordan et samfunn tenker og fungerer for å skape løsninger. Senere på dagen fikk vi besøk av Angelika Mlinar, medlem av det Europeiske parlamentet, som snakket om Europa parlamentets arbeid med flyktningskrisen. Hun er representant for ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), en paraplyorganisasjon for liberale politiske partier i Europa - som blant annet Venstre samarbeider med.


Første halvdel av dag tre ble deltakerne introdusert til lokale frivillige organisasjoner som arbeidet for flyktninger og migranter i Frankrike. Initativtakerne var særlig fokusert på å åpne en dialog mellom lokale beboere og flyktninger. Resten av dagen ble brukt til å oppdage Strasbourg, en by kjent for sin sjarmerende elvebebyggelse.


Den fjerde dagen ble kanskje den mest interessante dagen for mange. Deltakerne ble introdusert til konseptet «World Café», en slags konstruert kafé der hvert bord diskuterte ulike temaer. Dette ble en arena for deltakerne til å dele hverandres erfaringer og ulike politiske løsninger med migrasjon og flyktninger. Det ble også en mulighet til å sammenligne disse og diskutere hvilke som var mest aktuelle og ta med seg videre. Særlig interssant var det å høre om Nederlands forsøk på å møte behovet for intregrering og flyktningers grunnleggende behov samtidig - ved å behandle flyktningers behov på samme måte som man behandlet resten av samfunnets behov. Slik kunne løse utfordringer som mangel på bolig samtidig som man inkluderte flyktninger i samfunnet. Et prosjekt under utvikling, men som kan være spennende og følge med på.


Den siste dagen ble brukt på oppsumering, men også å skape en grunnlag for videre samarbeid mellom deltakerne. Hele uken gav et inblikk i ulilke måter liberal ungdom jobber for å fremme liberale verdier. For mange var noe av det viktigste arbeidet og fremme bevissthet i samfunnet om utfordringene, men også hva man selv kunne gjøre for å løse dem. Vi forlot sesjonen mer opplyst om migrasjon situasjonen i verden, med nye metoder for å arbeide med politikk og med innblikk og erfaring fra mennesker fra 24 ulike land.