Tog for fremtiden

Uttalelse vedtatt av landsstyret 24.05.20Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi er nødt til å utvikle ny politikk som kan ta oss med inn i det grønne skiftet.  Her er tog et viktig bidrag i prosessen for å nå nullutslippssamfunnet. I fremtiden må vi tenke nytt om transport og reisemåter, og tog er en bærekraftig og morsom reisemåte vi må satse på for å nå klimamålene.

For å gjøre tog til en reell konkurrent til flytransport, må vi sette tog ut på anbud. Dette øker potensialet for togtransporten og gjør utbygging av tog billigere. Jernbanereformen er i gang, og den viser gode resultater. Selskapene som driver togstrekninger er nødt til å tiltrekke seg kunder, og kjemper derfor for å ha det beste tilbudet. Prisene blir satt ned, det blir flere avganger, og selskapene samarbeider for at flere reisende skal velge kollektivt.  Dette gjør togtilbudet bedre.

Ved å sette tog på anbud tjener staten penger i stedet for å bruke penger på tog. Før jernbanereformen betalte staten Nsb flere milliarder kroner for å holde trafikkpakke Vest gående. Etter reformen betaler Vy omtrentlig samme beløp til staten for drive kollektivtrafikken på samme strekning. Slik sparer den norske stat milliarder vi kan bruke på andre klimatiltak eller utvikling av jernbanen. 

Utvikling av jernbanen er essensielt. Høyhastighetstog gjør reisetiden kortere, og da blir det mer attraktivt å ta toget på lengre strekninger. En reise med høyhastighetstog fra Oslo til Bergen vil ta litt over to timer, mot nåtidens reisetid på cirka syv timer. Alternativet til tog er for de fleste å fly, men bare på denne strekningen slipper fly ut 212 ganger så mye utslipp per passasjer i forhold til hva toget gjør. Dette er utslipp som vi må forhindre hvis vi skal nå målene i Parisavtalen

Norge er det landet i Europa der folk flyr mest innenlands. Vi flyr i gjennomsnitt ti ganger mer enn en gjennomsnittlig Europeer. Kun en prosent av reisene våre er med fly, men det står for hele 52% av utslippene innenfor transportsektoren. Vi må redusere utslippene våre drastisk, og det å erstatte fly med høyhastighetstog er en vesentlig del av løsningen. Unge Venstre vil derfor også si nei til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn fordi dette vil legge opp til økt flytrafikk. For å erstatte internasjonal flytrafikk må vi også satse på høyhastighetstog ut til kontinentet.

Unge Venstre vil:

  • Fremdeles kjempe for og støtte jernbanereformen.

  • Utvikle høyhastighetstog på alle de lengre strekningene i Norge.

  • Gjøre tog til det mest attraktive tilbudet innenfor transport. 

  • Si nei til tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.

  • Bygge høyhastighetstog til Europa.

  • Satse på europeisk togsamarbeid, og støtte EUs fjerde jernbanepakke.